8NZ06.2

Събота – VIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Могъщ е Бог да ви запази от прегрешения
и да ви постави пред славата Си непорочни.
Четене от посланието на Свети Юда Апостол.               17.20в-25
Възлюбени, помнете думите, които апостолите на нашия Господ Исус Христос предрекоха.
Като сами се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Свети, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от нашия Господ Исус Христос, за вечен живот; и към едни бивайте милостиви с разсъждения, а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гнусите от дрехата, която е осквернена от плътта.
И на Оня, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, наш Спасител чрез Исуса Христа нашия Господ, слава и величие, сили и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62,2.3-4.5-6 (О: 2в)
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся от ранни зори. За Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
За да видя Твоята сила и Твоята слава, както те видях в светилището. Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхвалят.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Тъй ще Те благославям в живота си; В Твоето име ще дигна ръцете си,
като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхваляват устата ми.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
АЛИЛУЯ       Кол.З,16а.17с
* Алилуя. * Словото Христово да се вселява у вас изобилно; Благода­рете на Бога и Отца чрез Христа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
С каква власт вършиш това?
Четене от светото Евангелие според Марко.       11,27-33
В онова време:
Исус и учениците Му дойдоха пак в Йерусалим. И когато Той ходеше из храма, приближиха се до Него първосвещениците и книжниците и старейте и Му казват: „С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тая власт да вършиш това?”
А Исус им отговори и рече: „Ще ви попитам и Аз една дума, и отговорете ми; тогава и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това. Кръщението Иваново от небето ли беше, или от човеците? Отговорете ми?”
А те разсъждаваха помежду си и казваха: „Ако речем, от небето, ще каже: „А защо му не повярвахте?” Ако ли речем: „От човеците”, боим се от народа; понеже всички приемаха, че Иван наистина беше пророк. И казаха в отговор на Исуса: „Не знаем.”
Тогава Исус им отговори и рече: „И Аз ви не казвам, с каква власт върша това.”
Това е слово Господне.