9NZ-a

ДЕВЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето, Аз ви предлагам днес
благословия и проклятие.
Четене из книгата Второзаконие.  11,18.26-28
Говори Мойсей на народа, думайки:
„Вложете тези Негови думи в сърцето си и в душата си, завържете ги на ръката си в знак, и да бъдат те за връзка над очите.
Ето, Аз ви предлагам днес благословия и проклятие: благословия, ако послушате заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам днес; а проклятие – ако не послушате заповедите на Господа, вашия Бог и се отклоните от пътя, който ви заповядвам днес, и тръгнете подир други богове, които не знаете.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30,2-ЗаЗвс-4.17 и 25 (О: Зв)
Бъди ми, Господи, каменна твърдина.
На Тебе,Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда избави ме.
Наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. 
Бъди ми, Господи, каменна твърдина.
Бъди ми каменна твърдина.Защото Ти си моя сила и мое прибежище си Ти, и заради Твоето име води ме и ме управяй. 
Бъди ми, Господи, каменна твърдина.
Яви на Твоя раб светлото Си лице, спаси ме с Твоята милост. Дерзайте и да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа. 
Бъди ми, Господи, каменна твърдина.
Човек се оправдава с вярата, без делата на закона.
Бъди ми, Господи, каменна твърдина.
ВТОРО ЧЕТИВО
Човек се оправдава с вярата
без делата на закона
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   3, 21-25а. 28
Братя:
А сега без Закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от Закона и Пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика. Всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат чрез изкуплението в Христа Исуса, когото Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивителна жертва чрез вярата.
И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата на закона.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 15,5
* Алилуя. * Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дом върху скала построен
и дом построен върху пясък.
Четене от светото Евангелие според Матей.        7, 21-27
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!” ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.
Мнозина ще Ми кажат в оня ден: „Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме?” И тогава ще им кажа открито: „Никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.”
И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък: и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.”
Това е слово Господне.