9NZ01.2

IX седмица – Понеделник
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дарува ни драгоценни обещания,
та да станем участници в божественото естество.
Начало на второто послание на Свети Петър Апостол.  1,1-7
Симон Петър, раб и апостол Исус Христов, до ония, които чрез правдата на нашия Бог и Спасителя Исуса Христа се падна да получат с нас еднаква по стойност вяра: благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа Исуса, нашия Господ.
Понеже божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познаване на Оня, който ни е призвал със Своята слава и съвършенство; чрез което ни са дарувани твърде големите и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в божественото естество, като отбегнете световното разтление от похоти.
Затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благоче­стието братолюбие, към братолюбието любов.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 90, 1-2. 14-15ав. 15с-16 (О: Срв 2в)
Боже мой, на Тебе се уповавам.
Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,
и казва на Господа: „Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, на когото се уповавам. 
Боже мой, на Тебе се уповавам.
Задето Той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото позна името Ми.
Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби. 
Боже мой, на Тебе се уповавам.
Ще го избавя и ще го прославя, Ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение. 
Боже мой, на Тебе се уповавам.
АЛИЛУЯ       Откр 1,5ав
* Алилуя. * Исусе Христе, ти си верен свидетел, първородния из мъртвите: Ти ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята Кръв. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Хванаха любимия му син,
убиха го и го хвърлиха вън от лозето.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 1-12
В онова време: Исус почна да говори на първосвещениците и книжниците и стареите с притчи:
„Някой си човек насади лозе, и огради го с плет, и изкопа лин, и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си.
И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лозето. А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга; и него като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и друг; и него убиха. И мнозина други или биха, или убиха.
А понеже още имаше едничък син, обичен нему, най-сетне изпрати и него при тях, думайки: „Ще се засрамят от сина ми.” Но лозарите казаха помежду си: „Този е наследникът; хайде да го убием, и наслед­ството ще бъде наше.” И като го уловиха, убиха го и хвърлиха вън от лозето.
Какво, прочее, ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите, и ще даде лозето на други.
Нима и това не сте чели в Писанието: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; това стана от Господа, и е дивно в очите ни”?
И търсеха повод да Го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата. И като Го оставиха, отидоха си.
Това е слово Господне.