9NZ02.2

IX седмица – Вторник
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Очакваме нови небеса и нова, земя.
Четене от второто послание на Свети Петър Апостол. 3, 12-15а. 17-18
Възлюбени:
Вие очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за който пламналите небеса ще се разрушат, и разгорелите се стихии ще се стопят. Но ние, според обещанието Му, очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда.
Затуй, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се намерите пред Него в мир, неосквернени и непорочни. И дълготърпението на нашия Господ считайте за спасение.
Вие, прочее, братя, като знаете това от по-рано, пазете се, да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Но растете в благодат и познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и в ден вечни. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 89, 2.3-4.10.14 и 16 (O: 1)
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Преди още да се родят планините, Ти си образувал земята и вселената, и от века и до века Ти си Бог. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти връщаш човека в тлението и казваш: „Върнете се, синове човешки!” Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашния ден, който е преминал и като една стража през нощта. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма сила осемдесет години, а най-доброто време от тях е труд и болест, защото минават бързо, и ние летим. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни.
Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята сила – върху синовете им. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1, 17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем каква е надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отдайте Кесаревото Кесарю,
а Божието Богу.
Четене от светото Евангелие според Марко.        12, 13-17
В онова време:
Изпращат при Исуса някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят на дума. Те дойдоха и Му казват: „Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш на никого, понеже не гледаш на ничие лице, истински поучаваш на път Божий. Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Да дадем ли, или да не дадем?”
А Той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: „Що Ме изкушавате? Донесете Ми един динарий да го видя.” И те донесоха. Тогава им казва: „Чий е този образ и надпис?”
Те Му казват: „На Кесаря.”
Исус им отговори и рече: „Отдайте Кесаревото Кесарю, а Божието Богу.” И те Му се почудиха.
Това е слово Господне