9NZ03.1

IX седмица – Сряда

Година I
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Тов 3, 1-11.24-25

Бидоха чути молитвите на двамата пред славата на великия Бог.

Четене из книгата на Товит           

В онези дни: Тобия се разтъжи, ръзплака и със скръб се молеше, думайки: „Праведен си Ти, Господи, и всички Твои дела и всички Твои пътища са милост и истина и съд. И сега, Господи, спомни си за мене; и не ме наказвай за моите грехове, и не си припомняй за моите заблуждения и на бащите ми. Защото не послушахме Твоите заповеди, и Ти ни предаде на разтребване, плен и смърт и в притча за укор пред всички народи, между които сме пръснати. И наистина, Господи, много са Твоите съдби; защото не изпълнявахме Твоите заповеди и не постъпвахме по правда пред Тебе. И тъй, Господи, прави с мене, що Ти е благоугодно, и заповядай да бъде взет духът ми; защото по-добре е за мене да умра, отколкото ла живея.” В тоя същи ден се случило и на Сара, Рагуилова дъщеря, в Акбатана, медийски град, да търпи укори от една от бащините си слугини; задето я давали на седем мъже, но злият дух Асмодей ги усмъртвявал, преди да бъдат с нея като със жена. Когато тя мъмрела слугинята за провинението й, тя й отговорила: „Да не видим повече от тебе нито син, нито дъщеря на земята, убийцо на своите мъже. Нима искаш и мене да убиеш, както вече умори седем мъже?” При тези думи тя се качила на горницата на своя дом и три дни и три нощи не яла и не пила; тя постоянствувала в молитва и със сълзи на очи просила от Бога, да я освободи от този укор. В това време бидоха чути молитвите на двамата пред славата на великия Бог; и биде пратен Ангел Господен свети Рафаил да изцери и двамата, защото в едно и също време бяха отправени молитвите им към Бога.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24,2-4а.4в-5ав.6-7вс.8-9 (О: 1в)

Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

Боже мой, на Тебе се уповавам: да се не посрамя.
Да не тържествуват над мене враговете ми.
Да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе.
Да се посрамят онези, които вършат беззаконие без причина.

Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

Покажи ми, Господи, Твоите пътища
и научи ме на Твоите пътеки.
Насочи ме към Твоята истина и ме научи,
защото Ти си Бог на моето спасение.

Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

Спомни си Твоите щедрости, Господи,
и Твоите милости, защото са от века.
По милостта си спомни си за мене,
по Твоята благост, Господи.

Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

Благ и праведен е Господ,
затова учи грешните в пътя;
насочва кротките към правда
и учи смирените на Своите пътища

Към Тебе, Господи, въздигам душата си.


АЛИЛУЯ  
Йоан 11,25а.26
R:  Алилуя, Алилуя
Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, няма да умре на веки.
R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 12,18-27

Не е Бог на мъртви, а на живи.

Четене от светото Евангелие според Марко        

В онова време: Дойдоха при Исуса садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: „Учителю, Мойсей ни е написал: Ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си.” Имаше седем братя, първият взе жена и умря и не остави потомство. Взе я вторият, и умря, но и той не остави потомство, също и третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всич­ко умря. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена, понеже седмината я имаха за жена?” Исус им отговори и рече: „Не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия? Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му каза при къпината: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков и Бог Яковов.” Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате.”

Това е слово Господне.