9NZ03.2

IX седмица – Сряда
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Разпали Божия дар,
който ти имаш в себе си чрез моето ръковъзлагане.
Начало на второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    1,1-3.6-12
Павел, апостол Исус Христов, по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Исуса, до Тимотей, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
Благодаря на Бога, комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и нощем.
Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъй, не се срамувай от страданията на нашия Господ Исус Христос нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на бога, който ни спаси и повика към своето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Исуса пред вечни времена, а открита сега с явяването на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и извади на яве живот и нетление чрез благовестието, за което съм поставен аз проповедник, апостол и учител на езичниците.
Затова и така страдам, ала не се срамувам, понеже зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 122, 1-2а.2всд (O: 1а)
Към Тебе, Господи, подигам очите си.
Подигам очи към Тебе, който живееш в небесата.
Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите ми. 
Към Тебе, Господи, подигам очите си.
Както очите на слугинята към ръката на господарката й, тъй и нашите очи към Господа нашия Бог, докле Той ни помилва. 
Към Тебе, Господи, подигам очите си.
АЛИЛУЯ       Ив 11,25а.26
* Алилуя. * Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, няма да умре на веки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не е Бог на мъртви, а на живи.
Четене от светото Евангелие според Марко         12,18-27
В онова време:
Дойдоха при Исуса садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: „Учителю, Мойсей ни е написал: Ако някому умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си.”
Имаше седем братя, първият взе жена и умря и не остави потомство. Взе я вторият, и умря, но и той не остави потомство, също и третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всич­ко умря. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена, понеже седмината я имаха за жена?”
Исус им отговори и рече: „Не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия? Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му каза при къпината: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков и Бог Яковов.” Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате.”
Това е слово Господне.