9NZ05.1

IX седмица Петък

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Тов 11,5-17

Ти ме наказа и ти ме спаси, и ето виждам сина си.

Четене из книгата на Товит           

В онези дни: Ана седеше всеки ден на връх планината, откъдето можеше да се вижда на далече. И когато от онова място наблюдаваше идването му, видя отдалече, и позна сина си, който си идваше; тя изтича и каза на мъжа си: „Ето синът ти си идва.” И Рафаил казва на Тобия: „Ето, щом влезеш в дома си, веднага се поклони на Господа твоя Бог; и като Му благодариш, пристъпи към баща си и го целуни. И веднага намажи с тази рибена жлъчка, която носиш с тебе, очите му; знай, че веднага ще му се отворят очите, и баща ти ще види небесната светлина и ще те види и ще се зарадва.” Кучето, което ги придружаваше из пътя, изтича напред и като пристигащ вестител мърдаше опашката си и се радваше. Слепият баща стана и, преплитайки нозете, се завтече, и като подаде ръка на слугата, отиде да посрещне сина си. И като го прегърна, целуна го, а също и жена му, и двамата почнаха да плачат от радост. Като се поклониха на Бога и Му благодариха, седнаха. Тогава Тобия взе от рибената жлъчка, намаза очите на баща си; и измина почти половина час, белите петна паднаха от краищата на очите му. Като видя това, Тобия ги изтръгна от очите му, и той прогледна. И прославяха Бога, той сам, и жена му и всички, които го познаваха. Товит каза: „Благославям Те, Господи, Боже Израилев, защото Ти ме наказа и Ти ме спаси; ето аз виждам Тобия, сина си.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,2авс. 7.8-9а.9вс-10 (О: 2а)

Хвали, душо моя, Господа.

Ще възхвалям Господа, докле съм жив,
ще пея на моя Бог, докле съществувам.
Който вечно пази верност, върши съд над обидени,
дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници.

Хвали, душо моя, Господа.

Господ отваря очите на слепи,
Господа оправя прегърбени,
Господ обича праведни,
Господ пази пришелците.

Хвали, душо моя, Господа.

Поддържа сираче и вдовица,
а пътя на нечестивците проваля.
Господ ще царува вечно,
твоят Бог, Сионе, е в род и род.

Хвали, душо моя, Господа.


АЛИЛУЯ 
Йоан 14, 23
R:  Алилуя, Алилуя
Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него.
R:  Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 12,35-37

Как казват, че Христос е син Давидов?

Четене от светото Евангелие според Марко        

В онова време: Като заговори Исус и поучаваше в храма, рече: „Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид казва чрез Дух Свети: „Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.” И тъй, сам Давид Го нарече Господ; отде тогава той е негов син?” И множество народ го слушаше с наслада.

Това е слово Господне.