9NZ06.2

IX седмица – Събота
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Върши делото на благовестник.
Защото аз вече ставам жертва и Господ ще ми даде венеца на правдата.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    4, 18
Възлюбени:
Заклевам те пред Бога и Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му; проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука. Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.
Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих; прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведния Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70, 8-9.14-15ав.16-17.22 (О: Срв 15)
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
Да се изпълнят устата ми с хвала, да възпявам всеки ден Твоето великолепие.
Не ме отхвърляй на старост; когато почне да чезне силата ми, не ме оставяй. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
Аз пък винаги ще се уповавам, и ще Те хваля все повече и повече.
Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоето спасение. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
Ще вникна в делата на Господа: Господи, ще спомня Твоята правда -само Твоята.
Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и до сега разгласям Твоите чудеса. 
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
И аз ще славя на псалтир Тебе, Твоята истина, Боже мой; ще Те възпявам на гусла, Свети Израилев.
Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.
АЛИЛУЯ       Мт 5, 3
* Алилуя. * Блажени бедните по дух, защото е тяхно царството небесно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тази бедна вдовица даде повече от всички.
Четене от светото Евангелие според Марко         12, 38-44
В онова време:
Исус говореше на народа в поучението си: „Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.”
И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.
Като повика учениците си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата; защото всички пускат от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.”
Това е слово Господне.