Bdenie_a

ВЕЛИКДЕНСКО ВРЕМЕ (ТЕМПУС ПАСХАЛЕ)

ВЕЛИКДЕН „ВЪЗКРЪСЕНИЕ ХРИСТОВО”
 
 
През светата нощ Пасхално Бдение

В това Пасхално Бдение са предложени 9 четива, а именно 7 от Стария и 2 от Новия Завет (Апостол и Евангелие).

Ако пасторални причини го изискват, може да се намали броят на четивата от Стария Завет; трябва обаче, да се има предвид, че четеното на словото е основната част на това пасхално Бдение. Да се четат поне три четива от стария Завет и при много уважителни причини поне две. Никога да не се изоставя четивото Изх 14.


ПЪРВО ЧЕТИВО
Бит 1,1-2,2

И видя Бог всичко, що създаде, и беше твърде добро.

Четене из книгата Битие.   

В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Каза Бог: „Да бъде светлина!” И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро – ден един. И каза Бог: „Да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода. И създаде Бог твърдта и отдели водата, що беше под твърдта, от водата над твърдта. Тъй стана. Твърдта Бог нарече „небе”. Биде вечер, биде утро – ден втори. И каза Бог: „Да се събере водата, що е под небето, на едно място и да се яви суша. Тъй и стана. Сушата Бог нарече земя, а събраните води – морета. И видя Бог, че това е добро. И каза: „Да произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род, и дърво, що дава плод, чието семе си е в него според рода му. И видя Бог, че това е добро, биде вечер, биде утро – ден трети. И каза Бог: „Да бъдат светила на небесната твърд и да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за време, и за дни, и за години; да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята”. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила: по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта; създаде и звездите. И го постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята,и да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро – ден четвърти. И каза Бог: „Да произведе водата влечуги, живи души: и птици да полетят над земята под небесната твърд.” И сътвори Бог големи риби и всякакъв вид животни – влечуги, които произведе водата, според рода им, и всякакви пернати птици според рода им. И видя Бог, че това е добро. След това Бог ги благослови и каза: „Плодете се и се множете и пълнете водите в моретата: и птиците да се множат по земята. Биде вечер, биде утро – ден пети. И каза Бог: „Да произведе земята живи души според вида им: добитък, гадини и земни зверове според видовете им.” Тъй и стана. И създаде Бог земните зверове според вида им, и добитъка и всички земни гадове според рода им. И видя Бог, че това е добро, и рече: „Да сътворим човек по наш образ и по наше подобие; и да господарува над морските риби и над небесните птици и над зверовете и над цялата земя, и над всички гадини, що пълзят по земята.” И сътвори го човека по своя образ: по образ Божи го сътвори, мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог и каза: „Плодете се и множете се, и пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби и над небесните птици и над всякакви животни, които се движат по земята.” И каза Бог: „Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе – това ще ви бъде за храна, а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която се движи по земята и има жива душа, дадох за храна злак тревист”. Тъй и стана. И видя Бог, всичко, що създаде, и беше твърде добро. Биде вечер, биде утро – ден шести. Така бидоха свършени небето и земята и цялото им войнство. И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките си дела, що извърши.

Това е Божие слово.

или по-краткото

Бит 1,1.26—31а

Четене из книгата Битие    

В началото Бог сътвори небето и земята. И рече: „Да сътворим човек по наш образ и по наше подобие; и да господарува над морските риби и над небесните птици и над зверовете и над цялата земя, и над всички гадини, що пълзят по земята.” И сътвори Бог човека по своя образ: по образ Божи го сътвори, мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог и каза: „Плодете се и множете се, и пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби и над небесните птици и над всякакви животни, които се движат по земята.” И каза Бог: „Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе – това ще ви бъде за храна, а на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която се движи по земята и има жива душа, дадох за храна злак тревист”. Тъй и стана. И видя Бог всичко, що създаде, и беше твърде добро.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103,1-2а.5-6.10 и 12.13-14.24 и 35 (О: Срв 30)

Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

Благославяй, душо моя, Господа:
Господи, Боже мой, ти си дивно велик.
Със слава и величие си облечен,
Ти се обличаш със светлина като с дреха.

Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

Ти си поставил земята на твърди основи,
тя няма да се поклати на веки.
Покрил си я с бездна като с дреха,
води стоят на планината.

Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

Ти прати извори в долините;
между планините текат води.
При тях обитават птици небесни
изсред клоните издават глас.

Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

Ти поиш планините от Своите височини,
с плодовете на Твоите дела се насища земята.
Ти правиш да расте трева
за добитъка и злак за полза на човека.

Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

О Колко са многобройни делата ти, Господи,
всичко си направил премъдро,
земята е пълна с Твои произведения,
Благославяй, душо моя, Господа.

Прати духа си, Господи, и обнови лицето на земята.

Или:    Пс 32,4-5.6-7.12-12.20 и 22 (О: 5в)

С милост Господня е пълна земята.

Защото словото на Господа е право,
и всичките Му дела са верни.
Той обича правда и съд;
с милост Господня е пълна земята.

С милост Господня е пълна земята.

Чрез словото на Господа са сътворени небесата,
и чрез дъха на устата Му – цялото им войнство.
Той събра като на купища морските води:
бездните тури в клетове.

С милост Господня е пълна земята.

Блажен оня народ, комуто Господ е Бог,
и племето, което Той си е избрал за наследие.
От небесата гледа Господ,
вижда всички синове човешки.

С милост Господня е пълна земята.

Нашата душа се уповава на Господа,
Той е наша помощ и наша защита;
Да бъде милостта Ти над нас,
Господи, според както Ти се уповаваме.

С милост Господня е пълна земята.


ВТОРО ЧЕТИВО
Бит 22,1-18

Жертвоприношението на нашия Отец Авраам.

Четене из книгата Битие.   

В онези дни: Бог изкуси Авраам и му рече: „Аврааме, Аврааме!” Той отговори: „Ето ме!” Бог рече: „Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.” Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаак; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори. На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалече мястото. И рече Авраам на слугите си: „Останете вие тука с ослето; пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.” И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаак; взе в ръце и огън и нож и тръгнаха двамата заедно. Тогава Исаак проговори на баща си: „Тате!”, Той отговори: „Ето ме, синко?” Той рече: „Ето огънят и дървата; а де е агнето за всесъжение?” Авраам рече: „Бог ще си предвиди, синко, агне за всесъжение.” И вървеха нататък двамата заедно. И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата, и като свърза сина си Исаак, тури го на жертвеника върху дървата. Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Ангел Господен му викна от небето и рече: „Аврааме, Аврааме!” Той отговори: „Ето ме!” Ангелът му рече: „Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.” Подигна очи Авраам и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си. И нарече Авраам онова място „Господ ще предвиди”. Затова и сега се казва: „На планината Господ ще предвиди.” И Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече: „Кълна се в Мене Си, казва Господ: Понеже ти направи туй и не пожали едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето потомство както небесните звезди и както пясъка по моркия бряг; и твоето потомство ще завладее градовете на враговете си; и ще бъдат благословени в твоето потомство всички земни народи, задето послуша гласа Ми.”

Това е Божие слово.

или по-краткото

Бит 22,1-2.9а.10-11.15-18

Четене из книгата Битие.  

В онези дни: Бог изкуси Авраам и му рече: „Аврааме, Аврааме!” Той отговори: „Ето ме!” Бог рече: „Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.” И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата. Тогава протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си. Но Ангел Господен му викна от небето и рече: „Аврааме, Аврааме!” Той отговори: „Ето ме!” Ангелът му рече: „Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.” Подигна очи Авраам и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си. И Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече: „Кълна се в Мене Си, казва Господ: Понеже ти направи туй и не пожали едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето потомство както небесните звезди и като пясъка по морския бряг; и твоето потомство ще завладее градовете на враговете си; и ще бъдат благословени в твоето потомство всички земни народи, задето послуша гласа Ми.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 15,5 и 8.9-10.11 (О: 1)

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

Господ е дял от моето наследие и моята чаша:
ти държиш моя жребий.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

Затова се възрадва сърцето ми,
и се развесели езикът ми;
а още и плътта ми ще почива в надежда.
Затова Ти не ще оставиш душата ми в ада.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

И не ще дадеш на Твоя светия да види тление.
Ти ще ми посочиш пътя на живота,
пълна радост е пред Твоето лице,
блаженство е в Твоята десница на веки.

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.


ТРЕТО ЧЕТИВО
Изх 14,15 – 15,1

Израилевите синове минаха по сухо презсред морето.

Четене из книгата Изход.   

В онези дни: И рече Господ на Мойсей: „Що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят. Ти пък вдигни тояга си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат израилевите синове презсред морето по сухо. Аз пъка ще ожесточя сърцата на Египтяните и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците. И ще познаят Египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над колесниците му и над конниците му.” И вдигна се Ангел Божий, който вървеше пред стана на Израил, и тръгна отдире им; вдигна се облачният стълб отпреде им и застана отзаде им; и влезе по средата между Египетския стан и между стана на Израил; за едните беше облак и мрак, а на другите осветляваше нощта, и през цялата нощ не се доближиха един с други. Тогава Мойсей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха. И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо, а водите бяха зад тях като стена отдясно и от ляво. Втурнаха се Египтяните и влязоха подире им в средата на морето всичките коне на фараона, колесниците му и конниците му. И по утринна стража погледна Господ на Египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на Египтяни. И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че те с мъка ги влечеха. Тогава Египтяни рекоха: „Да бягаме от Израилтяните, защото Господ се бори заради тях против Египтяни.” И рече Господ на Мойсей: „Простри ръката си над морето и да се завърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им”. И Мойсей простря ръката си над морето и при зори водата се повърна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу водата. Тъй потопи Господ египтяни всред морето. И водата се повърна и покри конниците и колесниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях. А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето; водите бяха зад тях като стена отдясно и стена отляво. Него ден Господ избави Израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг, израилтяните видяха великата ръка, която Господ показа над Египтяни; народът се уплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Мойсей. Тогава Мойсей и Израилевите синове изпяха на Господа тази песен, думайки:


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Изх. 15,1-2.3-4.5-6.17-18 (О: 1а)

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави:
коня и ездача му хвърли в морето.
Господ е моя сила и моя слава, Той ми стана спасение;
Той е мой Бог и ще Го прославя; Бог на баща ми, и ще Го превъзнеся.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Господ е силен войн; всемогъщо е името Му.
Колесниците на фараона и войската му хвърли в морето;
и отборните му началници потънаха в Червено море.
Бездните ги покриха; те потънаха в дълбините като камък.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Твоята десница, Господи,
се прослави със сила;
Твоята десница, Господи,
съкруши неприятеля.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.

Заведи го и го настани в планината на Твоето притежание,
на мястото, което Ти, Господи, си направил Свое жилище,
в светилището, което Твоите ръце, Господи, са създали!
Господ ще царува до веки и вечно.

Да възпеем Господа, защото се славно прослави.


ЧЕТВЪРТО ЧЕТИВО
Ис 54,5-14

С вечна милост те помилва твоят Изкупител Господ.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Твоят Творец ще господствува над тебе; Господ Саваот е името Му, и твой изкупител е Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цялата земя. Защото Господ те вика като жена, напусната и скърбяща духом, и като жена на младини, която е била отхвърлена, казва Бог твой. За малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера. В пла­мъка на гнева скрих от тебе лицето си за кратко време, но с вечна милост ще те помилвам, казва твоят изкупител Господ. Защото това за Мене е като дните Ноеви: както се заклех да ти се не гневя, нито да те укорявам. Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но Моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на Моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ. Горкана, подхвърлена от буря, безутешница! Ето, Аз ще положа твоите камъни върху рубин и ще направя твоите основи от сапфири; и ще направя твоите прозорци от рубини и твоите порти – от бисер, а цялата ти ограда – от драгоценни камъни. И всички твои синове ще бъдат научени от Господа, и голям мир ще има между синовете ти ще бъдат научени от Господа. Ти ще се утвърдиш с правда, далеч ще бъдеш от угнетение, понеже няма за какво да се боиш, далеч и от ужас, понеже той няма да се приближи до тебе.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 28,2 и 4.5-6.11 и 12а и 13в (О: 2а)

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.

Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна,
и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
Господи, Ти изведе душата ми от ада,
и ме оживи, за да не слеза в гроба.

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.

Пейте на Господа, Негови Светии,
славете паметта на Неговата светиня.
Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот:
вечер настъпва плач, а сутрин – радост.

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.

Чуй, Господи, и помилвай ме;
Господи, бъди ми помощник!
Ти обърна тъгата ми в ликуване,
Господи, Боже мой, вечно ще Те славя.

Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна.


ПЕТО ЧЕТИВО
Ис 55,1-11

Дойдете при Мене и душата ви ще бъде жива и ще ви дам завет вечен.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Това казва Господ: „Всички, които жадувате, дойдете при водите; дори и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте и яжте; дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без плата. Защо да даваме сребро за онова, що не е хляб, и припечеленото си – за онова, що не насища? Послушайте Ме внимателно и яжте, що е добро, и душата ви да се наслади с тлъстина. Приклонете ухо и дойдете при Мене: послушайте, и душата ви ще бъде жива, – и ще ви дам завет вечен, неизменните милости, обещани на Давид. Ето, Него дадох свидетел за народите, Вожд и Наставник на народите. Ето, Ти ще призовеш народ, който не си познавал, и народите, които не са те познавали, ще побързат при тебе, заради Господа, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото Той те прослави. Търсете Господа, когато може да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконикът – помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог – и Той ще го помилва, защото е многомилостив. Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища, са мои пътища казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй и Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите ми – по-високо от вашите мисли. Както дъждът и снегът пада от небето и там не се връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, за да дава семе на онзи, който сее, и хляб на онзи, който яде; тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, се не връща към Мене празно, а изпълнява, що му е угодно, и върши онова, за което съм го Аз изпратил.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12,2-3.4всд.5-6 (О: 3)

С радост ще черпите вода от изворите на Спасителя.

Ето, Бог е мое спасение,
Нему се уповавам и се не боя,
защото Господ е моя сила и моя хвала,
и той ми биде за спасение.

С радост ще черпите вода от изворите на Спасителя.

Славете Господа и призовавайте името му,
разгласяйте между народите делата Му,
напомняйте, че името Му е велико.
Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико.

С радост ще черпите вода от изворите на Спасителя.

Нека знаят това по цяла земя.
Весели се и радвай се, жителко Сионова,
защото велик е посред тебе Светият Израилев.
Ето, Бог е мое спасение.

С радост ще черпите вода от изворите на Спасителя.


ШЕСТО ЧЕТИВО
Варух 3,9-15.32-4.4
Ходи по пътя към блясъка Господен.
Четене из книгата на пророк Варух. 
       
Чуй, Израилю, заповедите на живота, внимавайте, за да разумеете мъдростта. Що значи туй, Израилю, че ти се намираш в земята на враговете? Остаря ти в чужда земя, оскверни се заедно с мъртвите, причислен си към тия, които са в ада! Оставил си източника на премъдростта! Ако беше ходил по Божия път, щеше да живееш мирно до века. Познай, де се намира мъдростта, де силата, де знанието, та заедно с това да узнаеш, де се намира дългоденствието и животът, де се намира светлината на очите и мирът. Кой е намерил нейното място, и кой е влязъл в нейната съкровищница? Но знаещият всичко я знае; той я откри със своя разум, Онзи, който направи земята за вечни времена и я изпълни с четириноги животни; който праща светлината – и тя иде, повика я, – и тя го послуша с трепет; и звездите заблестяха на стражите си и се зарадваха; Той ги повика, и те казаха: „Ето ни”; и заблестяха от радост пред Своя Творец. Този е нашият Бог, и никой друг не ще се сравни с Него; Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на своя раб Яков и своя възлюбен Израил. След това Той се яви на земята и живя между людете. Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат о нея, ще живеят, ако я оставят, ще умрат. Обърни се, Якове, и я вземи, ходи при блясъка на светлината й; не давай на друг твоята слава, и теб полезното – на чужд народ. Честити сме, Израилю, че знаем, що е благоугодно Богу.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,9.10 (О: Ив 6)

Господи, ти имаш думи на живот вечен.

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата,
откровението Господне е вярно – простите прави мъдри.
Господните повеления са праведни – веселят сърцето.
Господнята заповед е светла – просветлява очите.

Господи, ти имаш думи на живот вечен.

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки.
Съдбите Господни са истина – всички са праведни.
Те са по-желани от злато, дори и от скъпоценен камък,
по-сладки от мед и капки от вощен мед.

Господи, ти имаш думи на живот вечен.


СЕДМО ЧЕТИВО
Иез 35,16—17а. 18—28

Ще излея върху вас чиста вода и ще ви дам ново сърце.

Четене из книгата на пророк Иезекиил.  

И биде към мене слово Господне: „Сине човешки, когато домът Израилев живееше в земята си, той я сквернеше с поведението си и делата си. И Аз излях върху тях гнева си за кръвта, която те проливаха в тая земя и задето те я скверниха със своите идоли. И Аз ги разпилях между народите, и те са развеяни по земите; Аз ги съдих според техните пътища и според техните дела. И дойдоха те при народите, където отидоха, и обезславиха Моето свето име, защото за тях казват: „Те са народ на Господа и излязоха от Неговата земя.” И пожалих Аз Моето свето име, което домът Израилев обезслави у народите, където отидоха. Затова кажи на дома Израилев: „Тъй казва Господ Бог: „Не заради вас ще направя това, доме Израилев, а заради Моето свето име, което вие обезславихте у народите, където отидохте. И ще осветя великото си име обезславено у народите, всред които Го обезславихте, и ще познаят народите, че Аз съм Господ, казва Господ Бог, когато покажа върху вас светостта Си пред очите им. Ще ви взема из народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя; ще ви поръся с чиста вода – и вие ще се очистите от всички ваши скверности, и от всички ваши идоли ще ви очистя. И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа сред вас; ще взема из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби. И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете Мой народ и Аз ще бъда ваш Бог.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 41,3.5всд; Пс 42,3.4 (О: Пс 41,2)

Както кошута жадува за водни извори, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе.

Душата ми жадува за силния, живия Бог:
Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?
Защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в Божия дом,
с радостния и славословен глас на празнуващото множество.

Както кошута жадува за водни извори, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе.

Прати Твоята светлина и Твоята истина да ме водят
и да ме доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища.
И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие.
И на гусли ще Те славя, Боже, Боже мой.

Както кошута жадува за водни извори, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе.

или, когато се извършва кръщение Ис 12 както горе (след петото четиво)

или също Пс 50,12-13.14-15.18-19 (О: 12а)
Чисто сърце създай в мене, Боже.

Чисто сърце създай в мене, Боже,
и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето си,
и Твоят свет дух не отнемай от мене.

Чисто сърце създай в мене, Боже.

Върни ми радостта на Твоето спасение,
и в властния Си дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища,
и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

Чисто сърце създай в мене, Боже.

Защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал;
но към всесъжения не благоволиш.
Жертва Богу е дух съкрушен:
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

Чисто сърце създай в мене, Боже.


ПОСЛАНИЕ
Рим 6,3-11

Христос, възкръснал от мъртвите, вече не умира.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.    

Братя: Всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй, ние се съпогребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението, като знаем това, че вехтият наш човек е разпнат с Него, за да биде унищожено греховното тяло, то да не бъдем вече роби на греха; защото, който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт на Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога. И тъй, вие, считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса нашия Господ.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1-2.16ав-17.22-23

Алилуя, Алилуя, Алилуя.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Да каже сега Израил, Той е благ, защото милостта Му е вечна. 

Алилуя, Алилуя, Алилуя.


ЕВАНГЕЛИЕ – Година А
Мт 28,1-10

Възкръсна и ви изпреварва в Галилея.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

Като мина събота, на разсъмване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус. Защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него; Видът му беше като светкавица, а дрехата му – бяла като сняг. И пазачите, уплашени от него, се разтрепереха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: „Не бойте се; зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; Той възкръсна, както беше казал. Дойдете и вижте мястото, дето е лежал Господ; и идете ско­ро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите и ето, преварва ви в Галилея; там ще го видите. На, казах ви.” И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му. И ето, Исус ги срещна и им рече: „Радвайте се!” А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. Тогава Исус им казва: „Не бойте се; Идете и обадете на братята ми, да идат в Галилея: там ще Ме видят.”

Това е слово Господне.