Контакти

Католическа енория „Св. Йосиф”
ул. Княз Борис I, 146
1301 София

capucini.bg
webcapucini[a]gmail.com

IBAN: BG08RZBB91551034408801
основание: „Светото Писание”