Popielec_czw

Четвъртък след пепеляна сряда
 ПЪРВО ЧЕТИВО 
Ето предложих ви днес
благословение и проклятие. 
Четене из книгата Второзаконие.  30, 15-20
Говори Мойсей на народа, казвайки:
Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло, да обичаш Господа, твоя Бог, да вървиш по Неговите пътища и изпълняваш заповедите, наредбите и законите Му, и ще живееш; и ще се размножиш и ще те благословя в земята, в която отиваш, за да я завладееш.
Ако пък се отвърне сърцето ти, и побъркаш, и почнеш да се кланяш на други богове и им служиш, то, обаждам ви днес, че ще загинете и не ще останете дълго на земята, за която преминавате Иордан, за да я завладеете.
За свидетели пред вас призовавам днес небето и земята: живот и смърт ти аз предложих, благословение и проклятие. Избери живота, за да живееш ти и потомството ти; и да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да се привързваш към Него, защото в това е твоят живот и дългоденствие: така ти ще пребъдваш на земята, която Господ с клетва бе обещал на отците Авраам, Исаак и Яков, да им я даде.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1, 1-2.3.4 и 6 ( О: Ис 39, 5а)
Блажен човек, който възлага надеждата на Господа.
Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, и в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. 
Блажен човек, който възлага надеждата на Господа.
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее.
Блажен човек, който възлага надеждата на Господа.
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. 
Блажен човек, който възлага надеждата на Господа.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Мт 4, 17
* Покайте се, казва Господ; защото се приближи царството небесно. *
ЕВАНГЕЛИЕ 
Който погуби душата си заради Мене, той ще я спаси. 
Четене от светото Евангелие според Лука.          9, 22-25
В онова време:
Исус каза на учениците си, че Син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейте, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.
А към всички казваше: „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби, или повреди?”
Това е слово Господне.