КРЪСТЕН ПЪТ ЗА МЛАДЕЖИ

КРЪСТЕН ПЪТ ЗА МЛАДЕЖИ

 

Встъпителна молитва
След малко ще тръгна с Тебе, Исусе, по Кръстния път. Като вървим, не искам да бъда само ням свидетел. Бих искал да участвам в него изцяло, т.е. да взема кръста заедно с Тебе. Нали този кръст ме придружава всеки ден. Понякога бягам от него, понякога се опитвам да не го виждам. Но – в кръста има страдание, но има и спасение!!!
Скръбна майка там стоеше,
где на кръст ù Син висеше,
сълзи тя проливаше.
Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.
I спиране
Исус е осъден на смърт
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Клюкарстване, осмиване, хулене … Толкова лесно е да осъдим някой с думи и да го лишим от добро име. Днес често се случва така, че човек се подиграва на друг човек, хвърля неоснователни подозрения и уронва доброто му име. Може да се случи така, че и нас могат да ни оценят фалшиво. Как да реагирам тогава? Дали да се скарам? Дали да се боря на всяка цена за истината? Истината ще се защити сама! Така беше и при Исус, който беше неоснователно обвинен…
Исусе, помогни ми да понасям като Теб, с търпение и със смирено сърце, фалшиви обвинения и подигравки.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
От меч остър наранена
бе душа ù огорчена
и сломена от печал.
Света Майко, това стори…
II спиране
Исус взима кръста на раменете си
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Трудното класно, болестта на майка или на татко, непоносимият съученик до мен и т.н. и т.н. В живота няма да избягаш от неприятните моменти. Можеш да се ядосваш, можеш да проклинаш, можеш да търсиш спасение в алкохола или в наркотици… Можеш и по друг начин. Можеш да си кажеш в сърцето: „Исусе, уповавам се на Тебе” и заедно с Него да вземеш тежестта на проблемите. Те може би няма да изчезнат, но няма вече да ги носиш сам!
Исусе, помогни ми да нося заедно с Тебе кръста на моите проблеми и трудности!!!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Как бе тъжна, наскърбена
Майката благословена
на единородний Син!
Света Майко, това стори…
III спиране
Исус пада първи път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Може да се случи така, че ще паднеш. Нервиране, ядосване, изблици на гняв, загубено време или неморален филм – това са нашите всекидневни падения. Човек, дори пораснал духовно, често е като дете. Понякога трябва да пострада, за да се научи да ходи. Преди да станеш светец, неведнъж ще паднеш. Обаче помни – не си сам! До тебе е Той – Исус Христос, който иска да ти помогне да се изправиш след всяко падане.
Исусе, помогни ми да падам колкото се може по-рядко и винаги да мога да се изправя след падането и след греха.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Колко мъки тя търпеше
и сърцето я болеше,
Сина свой кат гледаше!
Света Майко, това стори…
IV спиране
Исус среща наскърбената си майка
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Не една непреспана нощ, много притеснения, грижи, нерядко и сълзи. Така изглежда любовта на една майка към детето й. Когато на детето му се случа някаква неприятност, майката тича да му помогне. Моята майка е Мария. Когато някой или нещо ме заплашва, аз не съм сам. Тя е с мен. Иска да ми помогне така, както искаше да облекчи страданията на своя Син. За съжаление, тук това беше невъзможно. Тя Му помогна не с някакъв жест, а със самото присъствие.
Мария, бъди до мен в радостни и тъжни моменти. Подкрепяй ме и ми помагай, защото самият аз няма да мога да понеса тежестта на моя жизнен кръст.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Сълзи кой не ще пролее
щом кат види как жалее
Майката Исусова?
Света Майко, това стори…
V спиране
Симон Киринеецът помага на Исус да носи кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Добре е да имаш приятел. Приятелят е този, на когото винаги можеш да разчиташ. За да имаш приятели, първо ти трябва да си приятел за други. Със сигурност някои от тях, на твоята доброжелателност ще отговорят с доброта и доброжелателност. Симон бил ли е приятел на Исус? Със сигурност, не! Но, дори несъзнателно, той облекчил страданията на Исус.
Исусе, постави на пътя ми колкото се може повече доброжелателни и добри хора! Помогни ми да стана приятел за другите.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Скръб кого не ще облада,
щом кат види колко страда
Майката Исусова!
Света Майко, това стори…
VI спиране
Вероника изтрива лицето на Исус
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Нежността и чувствителността на сърцето. Тези качества трябва да отличават едно момиче и една жена. Смелостта на Вероника, нейната жертвоготовност заради Исус са доказателство, че мъжеството и верността към любим човек, това са най-красивите черти на човечеството. Това са качества, които особено силно се изразяват в живота на жената. Може би тъкмо затова Йоан Павел II така често говореше за „гения на жената”.
Господи Исусе, направи така, съвременните момичета и жени все повече да стават подобни на св. Вероника, да имат отворено сърце и да се жертват за другите.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Тя видя Го, че загина
през бичуване кат мина
за греховний Свой народ.
Света Майко, това стори…
VII спиране
Исус пада втори път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Когато ти се струва, че си победил някакъв грях или някаква слабост, изведнъж се оказва, че злото се връща при теб, като бумеранг. Така действа сатаната, който като вижда неподредената съвест, прави всичко, отново да я замърси и да я опетни с грях. Помни, че дори второто падане не означава краен неуспех. В такива моменти викай за помощ Христа. Той е по-силен от каквото и да е зло. Той ще победи сатаната и ще ти даде сили да се изправиш след падане.
Исусе, помогни ми да се боря с всякакви изкушения, особено когато се появяват след изповед и молитва.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Тя видя как чедо мило,
изоставено, унило,
Богу Дух предаваше.
Света Майко, това стори…
VIII спиране
Исус утешава Йерусалимските жени
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Случва се, че когато нещо лошо ни сполетява, винаги се появяват хора, които се опитват да ни утешат. Добре е, че ги има. Все пак може да се случи така, че тези уж утешители, ще се опитат да намерят за теб разрешение на кризата ти в алкохола, или в друга форма на бягство от действителността. Помни, че ти сам трябва да намериш утеха и никой няма да ти я даде … никой, освен Христа.
Исусе, бъди с мен, особено в трудни ситуации, да мога в Тебе да намирам утеха и подкрепа.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
От твоята скръб голяма,
искам, Майко, дял да взема,
с Теб до гроб да плача аз.
Света Майко, това стори…
IX спиране
Исус пада трети път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Става така, че всичко ти се струпва на главата и се проваля. Обхваща те съмнение и тъга. Ако в такива моменти си сам, лесно се предаваш, лесно се депресираш. Тогава някои хора могат да помислят и за самоубийство. Никога не можеш, наистина никога, да се поддаваш на такива мисли. Няма ситуации, които Исус да не изведе на добро. Бог понякога допуска злото, за да го променя в доброто.
Исусе, помогни ми да приемам всяка ситуация, като проявление на Божията воля и бъди с мен особено тогава, когато всичко ми се струпва на главата!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
С твойто чедо наранено
и от рани уморено
мъките ще споделя.
Света Майко, това стори…
X спиране
Войниците събличат Исус
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Достатъчно е да включа телевизора, за да видя една от най-големите болести на съвременния свят: това е липсата на срам. Съвременният човек се опитва да обърне внимание върху себе си с това, че се разголва. Бедният – той не знае, че по този начин става предмет на пожелание, а не обект на любовта. Уважение и признателност за постоянно може да събуди само този, който с поведението си дава свидетелство за достойнството си като човек.
Исусе, помогне ми да не се възхищавам от външния вид, а да се възхищавам от красотата на духа.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Направи догде живея
сълзи с тебе все да лея
за разпнатия твой Син!
Света Майко, това стори…
XI спиране
Исус е прикован на кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Всяка рана боли. Особено тогава, когато не боли тялото, а душата. Когато някой близък ни удари със злобна дума или обидно действие, тогава се чувстваме фатално. Това наистина много боли. Исус също го е боляло от това, че на дървото са Го разпнали хора, които е дошъл да спаси.
Исусе, помогни ми търпеливо да понасям болката, причинявана ми от близките хора.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
С теб при кръста ще застана
и другар на теб ще стана,
на горчивия ти плач.
Света Майко, това стори…
XII спиране
Исус умира на кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Какво е любовта? На този въпрос се опитват да отговорят млади хора, особено тогава, когато сърцето им започва да тупти към другия човек. Ако търсиш отговор на този въпрос, погледни кръста. Това е любов. Любовта това е готовност за жертва за някой друг, дори с цената на живота. Любовта няма нищо общо с егоистичното желание „за притежание“ на другия. Истинската любов е освободена от ревност и егоизъм. Истинската любов се изразява в служение, да бъдеш … за другия.
Исусе, научи ме да обичам така, както Ти ме обикна, като си предал живота си за мен на кръста.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Не отвръщай взор от мене,
Дево преблагословена,
и стори да плача с теб!
Света Майко, това стори…
XIII спиране
Исус е свален от кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Гледката на близък човек, който е претърпял неимоверно изтезание, трябва да е страшна. Тази гледка със сигурност прободе с болка сърцето на Мария, когато тя видя тялото на Сина си, сваляно от кръста. Тя все пак не се отчайва, не вини Бога за това, което се е случило.
Исусе, помогни ми дори в най-трудните моменти на живота ми да не губя надежда и да не се отчайвам.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Дево, нека твойта сила
да ми служи за закрила,
във деня на общий съд!
Света Майко, това стори…
XIV спиране
Исус е положен в гроба
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Гробът. Тук се срещат животът и смъртта. След Разпнатия петък идва време за Неделята на Възкръсението. Така е и в нашия живот. След трудности и страдание идва ред на радост и мир. Кръстът трябва да ни калява и да укрепва душата ни. Когато стане това, винаги идва хвала за победата, която донася Победителят на смъртта, ада и сатаната.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
И умре ли ми телото,
направи та в небето,
слава да наследя аз!
Света Майко, това стори…
Заключителна молитва
Исусе, минах с Тебе поредните спирки на Кръстния път. След малко ще се върна в къщи, ще включа телевизора, а може би и компютъра. Все пак вярвам в това, че нещо в мене се е променило. Вярвам, че сега ще бъда по-силен. Вярвам, че Ти си с мене, Спасителю мой! Амин!
За да получим пълна индулгенция да се помолим за намеренията на Светия отец папата.
Отче наш…
Вярвам в Бога…
Слава на Отца…