КРЪСТЕН ПЪТ С свети Франциск

КРЪСТЕН ПЪТ СЪС СВЕТИ ФРАНЦИСК

 

Встъпителна молитва
Прославяме Те, Господи Исусе Христе, тук и във всички църкви по света, и Те благославяме, защото чрез Своя кръст си изкупил света. Господи Исусе Христе, Ти дойде на света от любов към нас. Всеки ден си спомняме за Твоята саможертва. Желаем да следваме Тебе във всичко. Разпали нашите сърца с любов към Теб. Амин!
Скръбна майка там стоеше,
где на кръст ù Син висеше,
сълзи тя проливаше.
Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.
I спиране
Исус е осъден на смърт
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Исус Христос, Син Божий, въплътена любов, отхвърлен от хората, е бил осъден на смърт. Често подобна съдба среща неговите последователи. „Поощрявам – казва св. Франциск – и приканвам моите братя да вървят през света и да не осъждат другите.“
Господи, дари ме с благодатта да не потъпквам другите, а човешките осъждания да понасям с голямо търпение и надежда. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
От меч остър наранена
бе душа ù огорчена
и сломена от печал.
Света Майко, това стори…
II спиране
Исус взима кръста на раменете си
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Исус, моят Учител, взима кръста. Толкова често се оправдавам с липсата на време, сили, възможности и предавам кръста на другите. Св. Франциск казва: „Братя, да гледаме на Добрия Пастир, който за спасението на своите овце претърпя кръстно страдание. А Господните овце тръгнаха след Него, потиснати и жадуващи, в болест и изпитание, и във всички трудности. И в замяна на това получиха от Господ живот вечен.“
Господи, направи така, че винаги да казвам: Аз съм готов да приема всяко, дори и най-трудното изпитание. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Как бе тъжна, наскърбена
Майката благословена
на единородний Син!
Света Майко, това стори…
III спиране
Исус пада първи път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Първото падане на човека е изкушението отчаяние. Често заради липсата на уважение от другите.
,,Благословен слугата – казва св. Франциск – който забележки, обвинения и наставления, произхождащи от другите, претърпява толкова търпеливо, като че ли от него произхождат. Благословен е слугата, който приема направените му поощрения приема спокойно, слуша с уважение, смирено признава своята вина и с желание възнаграждава за нея. Благословен е слугата, който не се оправдава и смирено търпи срам и вина, дори и да не е виновен.“
Господи, научи ме – въпреки многото тъжни преживявания – да се посвещавам на Теб и ближните. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Колко мъки тя търпеше
и сърцето я болеше,
Сина свой кат гледаше!
Света Майко, това стори…
IV спиране
Исус среща наскърбената си майка
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Как се отнасяме към страдащите? Св. Франциск пише: „Ако майката обгръща детето си с любов и грижи, то толкова повече всеки трябва да обича духовния брат и да се грижи за него“.
Направи, Господи, че за страдащия да имам състрадание, искрено и добро слово. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Сълзи кой не ще пролее
щом кат види как жалее
Майката Исусова?
Света Майко, това стори…
V спиране
Симон Киринеецът помага на Исус да носи кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Симон носил кръста отначало принуден, после разбрал, че това била негова победа в живота. Франциск пише за себе си: „Тежко ми беше да виждам прокажените. Но Господ ме въведе сред тях. А когато си тръгвах от тях, онова, което ми се струваше горчиво, се превръщаше в сладост за душата и тялото.“
Господи, дай ми благодатта да разбера „прокажените“ в духа, за да мога да им се посвещавам, да служа с помощ и съвет.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Скръб кого не ще облада,
щом кат види колко страда
Майката Исусова!
Света Майко, това стори…
VI спиране
Вероника изтрива лицето на Исус
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Заслугата на Вероника е разбираема: виждайки лика на ближния, облят в кръв, тя се промушва през тълпата и помага с онова, което има у себе си. Спонтанен жест, достоен за похвала. Онова, което е измолено и изпросено, притежава много по-малка ценност.
„Благословен е човек – казва св. Франциск – който приема своя ближен с неговите недостатъци, така както би желал да бъде приет той, ако би бил в подобно положение.“
Направи, Господи, че да имам отворени очи за потребностите на другите. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Тя видя Го, че загина
през бичуване кат мина
за греховний Свой народ.
Света Майко, това стори…
VII спиране
Исус пада втори път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Този е лош човек – се говори за някого, задрасквайки го завинаги.
Св. Франциск пише: „Братята трябва да се предпазват от гняв и възмущение заради чуждия грях, понеже гневът и възмущението пречат на взаимната любов“.
Дай ми тази благодат, Господи, че да овладея своя език. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Тя видя как чедо мило,
изоставено, унило,
Богу Дух предаваше.
Света Майко, това стори…
VIII спиране
Исус утешава Йерусалимските жени
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Един друг се ръководим в зло и в добро. Колко са съгрешили заради моя пример. Колко страдат заради мен.
„Господи, бъди прославен чрез онези, които прощават на враговете заради Твоята любов и понасят несправедливост и преследване. Блажени, които живеят в мир и истина, защото чрез Теб, Всевишния, ще бъдат увенчани.“ (св. Франциск)
Направи, Господи, че да мога с примерен живот да поправя онова, което съм причинил с лош пример. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
От твоята скръб голяма,
искам, Майко, дял да взема,
с Теб до гроб да плача аз.
Света Майко, това стори…
IX спиране
Исус пада трети път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Исус Христос казва: „Под кръста човек се учи на любов, а Аз не го давам на всеки, а само на тези, които са Ми много скъпи”. Отец Пио казва: „От собствен опит знам, че истинското средство, което ни предпазва от падане, е да се опрем на кръста на Исус Христос”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
С твойто чедо наранено
и от рани уморено
мъките ще споделя.
Света Майко, това стори…
X спиране
Войниците събличат Исус
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Греховете към ближните са като да бъдат свалени техните дрехи, заслуги, доброто име и добрата репутация.
Св. Франциск казва: ,,Блажен е човек, който приема своя ближен с неговите недостатъци, така както би желал да бъде приет, ако би бил в подобно положение“.
Господи, вдъхнови ме с уважение към доброто име на ближните. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Направи догде живея
сълзи с тебе все да лея
за разпнатия твой Син!
Света Майко, това стори…
XI спиране
Исус е прикован на кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Слугите приковават своя Господ, войниците – своя цар. Колко пъти в историята на човечеството ще се повтаря това. Неблагодарните ще разпъват своя благодетел, децата – своите родители.
,,И дори злите духове не са Го разпнали – казва св. Франциск – но ти заедно с тях го разпъна и продължаваш да разпъваш чрез възлюбването на пороците и греховете.“
Не позволявай, Боже, заради мен другите да страдат сега и вовеки. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
С теб при кръста ще застана
и другар на теб ще стана,
на горчивия ти плач.
Света Майко, това стори…
XII спиране
Исус умира на кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Не един изоставен, сломен се е надявал за хубава и подкрепяща дума от мен. А аз го поих със злъч и оцет.
„С каквато мярка си отмерил, с такава ще ти се отмери.“
Да се помолим с Франциск: „Моля Те, Господи, та пламъка и сладката мощ на Твоята любов да погълне моя разум и да го откъсне от всичко, което е на земята, за да умра с любовта към Твоята любов, така както Ти умря с любов към моята любов.“ Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Не отвръщай взор от мене,
Дево преблагословена,
и стори да плача с теб!
Света Майко, това стори…
XIII спиране
Исус е свален от кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Последната услуга към Исус, направена от Йосиф от Ариматея и Никодим. Измъченото тяло на кръста е върнато на Пресвятата Майка. Човешки ръце някога ще положат и нашето тяло в ковчега.
„Благословени онези, които се откриват в Твоята свята воля, защото втори път смъртта няма да ги нарани“ – казва св. Франциск.
Да се молим ръцете на Мария да ни пренесат на другия сладък свят: наближава часа на смъртта, моли своя Син за нас, с Бога да починем, и тебе, Майко, да обичаме. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Дево, нека твойта сила
да ми служи за закрила,
във деня на общий съд!
Света Майко, това стори…
XIV спиране
Исус е положен в гроба
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Казва се: ,,Над гроба бди любовта“. Посещаването на гробовете свидетелства за любовта, която достига извън гроба.
„Господи – казва св. Франциск – бъди поздравен чрез нашата сестра смърт телесна, която никой жив човек не може да избегне.“
Горко на онези, които в смъртен грях умират. Амин!
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
И умре ли ми телото,
направи та в небето,
слава да наследя аз!
Света Майко, това стори…
Заключителна молитва
Исусе, Изкупителю наш, направи така, че Твоят Кръстен път да стане мой път до Тебе. Научи ме на великодушие. Изпълни ме с дух на любов, смирение и посвещаване на Тебе и ближните, за които Ти страда и умря на кръста.
Всевишни, всемогъщи и Добри Господи, на Тебе слава, хвала и възхваление и всяко благословение.
За да получим пълна индулгенция да се помолим за намеренията на Светия отец папата.
Отче наш…
Вярвам в Бога…
Слава на Отца…