КРЪСТЕН ПЪТ С ОТЕЦ ПИО

КРЪСТЕН ПЪТ С ОТЕЦ ПИО
Встъпителна молитва
Отец Пио казва: „Който се моли много, той се спасява, който се моли малко, е изложен на опасност, който не се моли, е в опасност, който не се моли въобще, сам се осъжда. Исус ни кани да вървим към Калвария с Него. Да не Му отказваме. Изкачването на планината на страданието заедно с Исус ще се превърне в сладост”.
Скръбна майка там стоеше,
где на кръст ù Син висеше,
сълзи тя проливаше.
Света Майко, това стори,
щото раните Господни
да се запечатат в сърцето ми.
I спиране
Исус е осъден на смърт
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Бих искал да съм много близо до Исус и с радост да вървя по Неговия път на страданието, който Той е определил за мен. Сладко е да страдаш заедно с Исус. Готов съм да дам всичко, само да не обиждам Бога. Мой Исусе, избави всички. Отдавам Ти се като жертва за всички. О! Колко жалка е земята, когато се гледа в небето”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
От меч остър наранена
бе душа ù огорчена
и сломена от печал.
Света Майко, това стори…
II спиране
Исус взима кръста на раменете си
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Кръстът е винаги готов и ти бъди готов да го приемеш. Струва ми се, че нося тежестта на всички. Така силно желая всички души да получат оправдание и благодат. Страданието е най-добрият дар, който можем да отдадем на Бога.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Как бе тъжна, наскърбена
Майката благословена
на единородний Син!
Света Майко, това стори…
III спиране
Исус пада първи път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „В духовния живот трябва винаги да се върви напред и никога да не се връща назад. В противен случай ще приличаме на кораб, който изключва двигателите си и тръгва назад, тласкан от вятъра. Дървото на Кръста не те притиска, а когато се огънеш под тежестта му, неговата сила ще те изправи”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Колко мъки тя търпеше
и сърцето я болеше,
Сина свой кат гледаше!
Света Майко, това стори…
IV спиране
Исус среща наскърбената си майка
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Страшна е силата на дявола, който се бори с мен, но слава на Бога за това, че по пътя на моето спасение ми е дал Мария. Подкрепян и ръководен от така  добра Майка, никога няма да бъда победен. Чувствам се силно свързан с Исус чрез Неговата Майка. Когато съм с Исус и Мария, съм щастлив. Исус не идва при нас по друг начин, освен чрез Мария. Запазвам пълно упование към тази Майка, която никога няма да позволи да загина”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Сълзи кой не ще пролее
щом кат види как жалее
Майката Исусова?
Света Майко, това стори…
V спиране
Симон Киринеецът помага на Исус да носи кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „За своите братя и за целия свят посвещавам самия себе си.  С тази мисъл всеки ден пристъпвам към жертвения олтар, всеки ден се превръщам в покорния Киринеец, за да нося кръста на греховете на моите братя. Ако всички християни живееха съгласно своето звание, земята щеше да се превърне в истински рай”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Скръб кого не ще облада,
щом кат види колко страда
Майката Исусова!
Света Майко, това стори…
VI спиране
Вероника изтрива лицето на Исус
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Ако такава е волята на Бог, искам да страдам и то все повече, за да донеса облекчение на Господ. Той си избира души, между които – и то без каквато и да било моя заслуга, е избрал и моята, за да Му помага в тази огромна задача: да извършва делото на спасяването на хората. Колкото повече страдат тези души без никаква утеха, толкова по-голямо облекчение носят те на страданията на добрия Исус”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Тя видя Го, че загина
през бичуване кат мина
за греховний Свой народ.
Света Майко, това стори…
VII спиране
Исус пада втори път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „По пътищата на Божията любов никога не може да се каже „стига!”. Трябва Божията любов в нас да се расте все повече. Не моля Исус да отдалечи кръстовете от мен или да намали тежестта им. Добре знам, че това са царски дарове, с които Исус ме награждава. Затова доброволно желая да се протегна на кръста и да чакам, докато любовта ме изгори като жертва. Исус е с мен и бди тази жертва да бъде мила на Бог”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Тя видя как чедо мило,
изоставено, унило,
Богу Дух предаваше.
Света Майко, това стори…
VIII спиране
Исус утешава Йерусалимските жени
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „ Работих и искам да работя, молих се и искам да се моля, бдях и искам да бдя, плаках и искам да плача винаги за моите братя, които са в изгнание. Когато виждам хора, които страдат, иска ми се просто да плача”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
От твоята скръб голяма,
искам, Майко, дял да взема,
с Теб до гроб да плача аз.
Света Майко, това стори…
IX спиране
Исус пада трети път под кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Исус Христос казва: „Под кръста човек се учи на любов, а Аз не го давам на всеки, а само на тези, които са Ми много скъпи”. Отец Пио казва: „От собствен опит знам, че истинското средство, което ни предпазва от падане, е да се опрем на кръста на Исус Христос”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
С твойто чедо наранено
и от рани уморено
мъките ще споделя.
Света Майко, това стори…
X спиране
Войниците събличат Исус
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Къде мога да ти служа по-добре, Господи, ако не в манастира под флага на Бедняка от Асизи? Дано Исус ме дари с благодатта да стана достоен син на св. Франциск. За мен не е важно дали някой носи расо или светски дрехи. За мен е важна човешката душа, която се стреми към святост”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Направи догде живея
сълзи с тебе все да лея
за разпнатия твой Син!
Света Майко, това стори…
XI спиране
Исус е прикован на кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Бях в хора, отправях благодарствена молитва след Светата литургия и усетих как ме обхваща някаква увеличаваща се сладост, която ми даваше блаженство в молитвата. Колкото повече се молех, толкова повече се увеличаваше това блаженство. Изведнъж някаква светлина ме удари в очите и в нея ми се показа Христос, белязан с рани. Не ми каза нищо и изчезна. Когато се опомних, се намерих на пода. Бях белязан с рани. Кървяха ръцете, стъпалата и сърцето ми. Болката беше така огромна, че не можех да стана”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
С теб при кръста ще застана
и другар на теб ще стана,
на горчивия ти плач.
Света Майко, това стори…
XII спиране
Исус умира на кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Исус казва на отец Пио: „Колко пъти щеше да ме изоставиш, сине мой, ако не те бях разпънал на кръста”. Отец Пио казва: „Преживявам Калвария и мигове на унищожителна агония. Божията ръка ме докосна много болезнено. Желая единствено да обичам, да страдам и да изгарям за всички с Тебе, о Господи, на кръста. Животът без любовта на Исус е по-лош от смъртта. Обичайте Исус!”
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Не отвръщай взор от мене,
Дево преблагословена,
и стори да плача с теб!
Света Майко, това стори…
XIII спиране
Исус е свален от кръста
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Никога не изпусках Бог от очи. Смъртта ще ме обедини с Него, ще направи сърцето ми свободно и обширно като море. Обичайте Исус! Аз съм ужасен егоист, защото искам да страдам сам. До такава степен съм ненаситен, че се страхувам други да не вдигнат кръста преди мен”. Отец Пио казва на Исус: „Обичам те, Исусе, и чувствам нужда от още по-силна любов”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
Дево, нека твойта сила
да ми служи за закрила,
във деня на общий съд!
Света Майко, това стори…
XIV спиране
Исус е положен в гроба
Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Защото чрез светия Си кръст изкупи света.
Отец Пио казва: „Трудностите ще преминат бързо, както преминава зимата, а след нея настъпва пролетта. Също така и след нашия земен живот, който преминава така бързо, ще настъпи безкрайна пролет, която ще бъде толкова по-богата и красива, колкото повече трудности и бури сме преживели”.
Помилвай ни, Господи!
Господи, помилвай ни!
И умре ли ми телото,
направи та в небето,
слава да наследя аз!
Света Майко, това стори…
Заключителна молитва
Старай се в теб да умира старият човек, понеже той непрекъснато се опитва да оживява наново. Не се тревожи за утрешния ден, а мисли какво добро да направиш днес. А когато дойде утрешният ден, който тогава ще се нарича днес, пак трябва да се мисли за същото.
За да получим пълна индулгенция да се помолим за намеренията на Светия отец папата.
Отче наш…
Вярвам в Бога…
Слава на Отца…