Броеница на Божието Милосърдие

БРОЕНИЦА НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ
1. Начало
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Отче Наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин
Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба – Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници сега и на смъртния ни час. Амин.
Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята. И в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ Наш, Който се заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпънат, умрял и погребан, слязъл в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи отдясно на Бога Отца Всемогъщия: оттам ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, светата Католическа Църква, общението на Светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амин.
2. Пет десетици съдържащи
Предвечни Отче, принасям Ти Тялото и Кръвта, Душата и Божеството на Твоя
възлюбен Син и Господ наш Исус Христос, за опрощение на нашите грехове и за греховете на целия свят. (1 път)
Заради Неговите мъчителни страдания, смили се над нас и над целия свят. (10 пъти)
3. Заключение
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, смили се над нас и над целия свят. (3 пъти)
4. Допълнение (по желание)
Исусе, уповавам се на Тебе! (3 пъти)
или
О, Кръв и Вода, които сте изтекли от Пресвятото Сърце Исусово, като поток от
милосърдие за нас, Исусе уповавам се на Тебе! (3 пъти)
Св. Фаустина, моли се за нас!
Пресвета Богородице, застъпвай се за нас!