КЪМ ПРЕСКЪПАТА КРЪВ ХРИСТОВА

ЛИТАНИЯ КЪМ ПРЕСКЪПАТА КРЪВ ХРИСТОВА

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.
Отче небесни, Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни
Душе Свети, Боже, помилвай ни
Света Троице, Едини Боже, помилвай ни
Кръв на Христа, Единородния Син на Предвечния Отец, избави ни
Кръв на Христа, въплътеното Божие Слово, избави ни
Кръв Христова, на Новия и Вечен Завет, избави ни
Кръв Христова, в часа на смъртта изтичаща на земята, избави ни
Кръв Христова, разливаща се по време на бичуването, избави ни
Кръв Христова, бликаща изпод трънения венец, избави ни
Кръв Христова, пролята на кръста, избави ни
Кръв Христова, отплата за нашето спасение, избави ни
Кръв Христова, без която няма прошка, избави ни
Кръв Христова, която напояваш и умиваш душите в Евхаристията, избави ни
Кръв Христова, извор на милосърдие, избави ни
Кръв Христова, победителка на злите духове, избави ни
Кръв Христова, смелост на мъчениците, избави ни
Кръв Христова, сила на изповедниците, избави ни
Кръв Христова, зачеваща девици, избави ни
Кръв Христова, твърдина на заплашените, избави ни
Кръв Христова, подкрепа на отрудените, избави ни
Кръв Христова, утешение на плачещите, избави ни
Кръв Христова, надежда на разкайващите се, избави ни
Кръв Христова, утешение на умиращите, избави ни
Кръв Христова, мир и сладост на сърцата, избави ни
Кръв Христова, залог за вечния живот, избави ни
Кръв Христова, избавление на душите от чистилището, избави ни
Кръв Христова, предостойна за всякаква хвала и чест, избави ни
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Ти ни изкупи с Кръвта си, Господи.
И ни направи царство на нашия Бог.
Да се помолим
Всемогъщи вечни Боже, Който направи Своя Еднороден Син Изкупител на света и пожела да бъдеш умилостивен с Неговата кръв, дай ни, молим Те, достойно да почитаме цената на нашето спасение и нейната сила така да ни пази от злините на живота на земята, та да се радваме на вечно щастие на небето. Чрез Христа нашия Господ. Амин.