Kъм милосърдния Исус

ЛИТАНИЯ КЪМ МИЛОСЪРДНИЯ ИСУС
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.
Отче небесни, Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, Боже, помилвай ни
Душе Свети, Боже, Боже, помилвай ни
Света Троице, Едини Боже, Боже, помилвай ни
Милосърдни Исусе, Сине на Милосърдния Отец, Уповаваме се на Теб                        
Милосърдни Исусе, въплътен под действието на Светия Дух, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който осъществяваш извечния план на спасението, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който доброволно си се жертвал на кръста за всички хора, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който обгръщаш със Своето милосърдие цялата вселена, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който ни даде Майката на милосърдието, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, послушен на Отца, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, наш върховен Свещеник и Ходатай пред Отца, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който ни изпращаш Светия Дух Утешител, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който ни възраждаш в светите тайнства, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, непогрешим в Своите разпоредби, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който ни правиш чеда и наследници на небето, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който молиш Отца за дара на единството между хората, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Учителю на действено милосърдие, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, пример на любов към децата, болните, изоставените и страдащите, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който неуморно търсиш блуждаещите и обърканите, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който се грижиш за обръщането и спасението на хората, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, светлина на истината за потъналите в заблуда и грях, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, наша крепост и помощ в борбата с дявола, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, наградо за онези, които вършат милосърдни дела, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, Който ни призоваваш към истинското и пълно блаженство в небето, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, наша единствена и цяла надеждо, Уповаваме се на Теб
Милосърдни Исусе, изпрати в Твоята църква и в света ревностни вестители на Твоето милосърдие, Молим Те, послушай ни
Милосърдни Исусе, дари щедро Своята милост и прошка на умиращите, особено на онези, които са живели далече от Теб, послушай ни
Милосърдни Исусе, дари ни благодатта да постоянстваме в доброто и в завета с Теб, послушай ни
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Милосърдни Исусе, който живееш и действаш в Твоята Църква,
Смили се над целия свят, защото е вечно Твоето Милосърдие
Да се помолим:
Боже, Който чрез милосърдието и прошката проявяваш Своето всемогъщество, умножи в нас благодатта на Твоето милосърдие, та като се стремим към обещаната награда, да станем участници в небесните блага. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.