Към младенеца Исус

ЛИТАНИЯ КЪМ МЛАДЕНЕЦА ИСУС
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.

Отче небесни, Боже, Помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, Помилвай ни
Душе Свети, Боже, Помилвай ни
Света Троице, Едини Боже, Помилвай ни
Младенецо Божи, истински Сине на Бога, Помилвай ни
Младенецо Божи, Сине на Дева Мария, Помилвай ни
Младенецо Божи, Слово станало плът, Помилвай ни
Младенецо Божи, мъдрост на предвечния Отец, Помилвай ни
Младенецо Божи, благоволение на Отца, Помилвай ни
Младенецо Божи, очакван от праведните, Помилвай ни
Младенецо Божи, желан от всички, Помилвай ни
Младенецо Божи, Царю на Ангелите, Помилвай ни
Младенецо Божи, Спасителю наш, Помилвай ни
Младенецо Божи, Който си избра беден обор за жилище, ясла за люлка, обикновени пастири за почитатели, Помилвай ни
Младенецо Божи, в Когото царете познаха светлината и избавлението на всички народи, Помилвай ни
Младенецо Божи, ковчежнико на Божиите благодати, Помилвай ни
Младенецо Божи, извор на свята любов. Помилвай ни
Смили се над нас, Прости ни, Младенецо Божи
Смили се над нас, Изслушай ни, Младенецо Божи
От робството на греха, Избави ни, Младенецо Божи
От злобата на света, Избави ни, Младенецо Божи
От похотта на плътта, Избави ни, Младенецо Божи
От гордостта на живота, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоето смирено рождение, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоето славно явление, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоето пожертвование, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоята невинност, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоята чистосърдечие, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоето послушание, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоята кротост, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоето смирение, Избави ни, Младенецо Божи
Заради Твоята любов, Избави ни, Младенецо Божи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Ще се радвам в Господа
Ще се веселя в Исуса, моя Бог
Да се помолим:
Господи Исусе, Който от любов към нас прие да станеш бедно дете, положено в ясла, прославяме Те и заедно с мъдреците Ти поднасяме златото на гореща любов и тамяна на жива молитва. Освети нашите сърца, както освети сърцата на бедните пастири, за да можем винаги вярно да Ти служим и никога да не преставаме да Те прославяме. Амин.