Към Пресветото име Исусово

ЛИТАНИЯ КЪМ ПРЕСВЕТОТО ИСУСОВО ИМЕ
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.
Отче небесни, Боже, Помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, Помилвай ни
Душе Свети, Боже, Помилвай ни
Света Троице, Едини Боже, Помилвай ни
Исусе, Сине на живия Бог, Помилвай ни
Исусе, сияние на Отца, Помилвай ни
Исусе, светилник на вечната светлина, Помилвай ни
Исусе, царю на славата, Помилвай ни
Исусе, слънце на правдата, Помилвай ни
Исусе, Сине на Дева Мария, Помилвай ни
Исусе любезни, Помилвай ни
Исусе чудесни, Помилвай ни
Исусе, Боже силни, Помилвай ни
Исусе, баща на бъдещия век, Помилвай ни
Исусе, вестител на велико решение, Помилвай ни
Исусе най-силни, Помилвай ни
Исусе най-търпеливи, Помилвай ни
Исусе най-послушни, Помилвай ни
Исусе, кротък и смирен по сърце, Помилвай ни
Исусе, любещ чистотата, Помилвай ни
Исусе, възлюбил нас, Помилвай ни
Исусе, Боже на мира, Помилвай ни
Исусе, автор на живота, Помилвай ни
Исусе, образец на добродетелите, Помилвай ни
Исусе, ревнителю на душите, Помилвай ни
Исусе, Боже наш, Помилвай ни
Исусе, прибежище наше, Помилвай ни
Исусе, баща на бедните, Помилвай ни
Исусе, съкровище на верните, Помилвай ни
Исусе, добри пастирю, Помилвай ни
Исусе, истинска светлина, Помилвай ни
Исусе, вечна мъдрост, Помилвай ни
Исусе, безкрайна благост, Помилвай ни
Исусе, път и живот наш, Помилвай ни
Исусе, радост на ангелите, Помилвай ни
Исусе, царю на патриарсите, Помилвай ни
Исусе, наставнико на апостолите, Помилвай ни
Исусе, учителю на еангелистите, Помилвай ни
Исусе, смелост на мъчениците, Помилвай ни
Исусе, светлина на изповедниците, Помилвай ни
Исусе, чистота на девиците, Помилвай ни
Исусе, корона на всичките светци, Помилвай ни

Смили се над нас, прости ни, Исусе
Смили се над нас, послушай ни, Исусе
От всяко зло, избави ни, Исусе
От всеки грях, избави ни, Исусе
От Твоя гняв, избави ни, Исусе
От примките на дявола, избави ни, Исусе
От дух на прелюбодеяние, избави ни, Исусе
От вечната смърт, избави ни, Исусе
От нехайство към Твоите вдъхновения, избави ни, Исусе
Чрез тайната на Твоето свято въплъщение, избави ни, Исусе
Чрез Твоето рождение, избави ни, Исусе
Чрез Твоето младенчество, избави ни, Исусе
Чрез Твоя пребожествен живот, избави ни, Исусе
Чрез Твоя труд, избави ни, Исусе
Чрез Твоята агония и страдание, избави ни, Исусе
Чрез Твоя кръст и Твоето изоставяне, избави ни, Исусе
Чрез Твоите немощи, избави ни, Исусе
Чрез Твоята смърт и погребение, избави ни, Исусе
Чрез Твоето възкресение, избави ни, Исусе
Чрез Твоето възнесение, избави ни, Исусе
Чрез установената от Тебе Пресвята Евхаристия, избави ни, Исусе
Чрез Твоите радости, избави ни, Исусе
Чрез Твоята слава, избави ни, Исусе
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни , Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Исусе, послушай ни
Исусе, изслушай ни
Да се помолим
Господи Исусе Христе, Който каза: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори”, вдъхни ни Твоята божествена любов, за да можем с цялото си сърце, думи и дела да Те обичаме и никога да не преставаме да Те хвалим. Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.
или
Всемогъщи Боже, дари ни непрестанна боязън и любов към Твоето пресвето име, защото никога не преставаш да закриляш тези, които утвърждаваш в Своята любов. Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.