Към свети Антон од Падуа

Молитва в чест на свети Антон от Падуа
О, Боже милостиви Отче, Който избра свети Антон за свидетел на Евангелието и вестител на мира за Твоя народ, послушай молитвата, която отправяме към Теб чрез неговото застъпничество!
Освети всяко семейство и помогни му да расте във вярата; пази в него единството, мира, ведрината!
Благослови нашите деца и предпазвай младите хора!
Подкрепяй онези, които са изпитвани от болест, от страдание и от самота!
Защитавай ни от напрежението на деня и дари ни Твоята любов!
Чрез Христос, нашия Господ! Амин.
Литания
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни
Отче небесни Боже, помилвай ни
Сине Изкупителю на света Боже, помилвай ни
Душе Свети Боже, помилвай ни
Света Троица Единни Боже, помилвай ни
Света Марйо, моли се за нас
Света Богородице, моли се за нас
Света Дево на Девиците, моли се за нас
Свети Антоне от Падуа, моли се за нас
Свети Антоне, сърдечен приятел на Детенцето Исус, моли се за нас
Свети Антоне, слуга на Непорочна Майка, моли се за нас
Свети Антоне, верен слуга на св. Франциск, моли се за нас
Свети Антоне, мъж на святата молитва, моли се за нас
Свети Антоне, бисер на бедностт, моли се за нас
Свети Антоне, лилия на чистотата, моли се за нас
Свети Антоне, пример на послушанието, моли се за нас
Свети Антоне, обичащ скрития живот, моли се за нас
Свети Антоне, отхвърлящ земната слав, моли се за нас
Свети Антоне, пример на Божията любов, моли се за нас
Свети Антоне, свещеник според Божието сърц, моли се за нас
Свети Антоне, апостол на човешки души, моли се за нас
Свети Антоне, учител на истината, моли се за нас
Свети Антоне, велик проповедник на Евангелието, моли се за нас
Свети Антоне, обръщащ грешниците, моли се за нас
Свети Антоне, ангел на мира, моли се за нас
Свети Антоне, обновител на добрите обичаи, моли се за нас
Свети Антоне, защитник на потиснатите, моли се за нас
Свети Антоне, изгонващ злите духове, моли се за нас
Свети Антоне, намиращ загубените вещи, моли се за нас
Свети Антоне, прочут чудотворец, моли се за нас
Свети Антоне, светец на целия свят, моли се за нас
Свети Антоне, драги наш посредник пред Бога, моли се за нас
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи.
Моли се за нас свети Антоне
За да станем достойни за Христовите обещания
Да се помолим
Боже Всемогъщи и Вечни, Който чрез свети Антон от Падуа даде на Своя народ един примерен свидетел на Евангелието и покровител на бедните и страдащите, стори също и ние, под неговото покровителство, да следваме неговото учение в християнския живот и да изпитаме в изкушенията близостта на Твоето присъствие. Чрез Христа нашия Господ. Амин.п