МОЛИТВИ НА МИНИСТРАНТA

МОЛИТВИ НА МИНИСТРАНТA
ПРЕДИ ЕВХАРИСТИЯТА
Ето след миг ще пристъпя към Божия
олтар, към Бога, който развеселява
моята младост. Към светата служба ще пристъпя. Искам да я изпълня добре.
Моля Те, Господи Исусе,
за благодатта на съсредоточеността,
та моите мисли да са
насочени винаги към олтара
и сърцето ми да бъде отдадено
само на Тебе. Амин.
СЛЕД ЕВХАРИСТИЯТА
Боже, чиято доброта ме призовава
да Ти служа, направи така,
че, осветен от участието в Твоите тайни
през днешния ден и през целия си живот да вървя само по пътя на спасението.
Чрез Христа, нашия Господ. Амин.