МОЛИТВИ ЧРЕЗ ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО НА ДЕВА МАРИЯ

Ангел Господен

Ангел Господен извести на Дева Мария
И Тя зачена от Светия Дух.
Радвай се благодатна Марио…
Ето слугинята Господня
Нека ми бъде по Твоята дума.
Радвай се благодатна Марио…
И Словото стана плът
И всели се между нас.
Радвай се благодатна Марио…

Моли се за нас, Света Богородице,
За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим
Молим Ти се, Всемогъщи Господи, влей в умовете ни Твоята благодат, та като познахме чрез ангела въплъщението на Христа, Твоя Син, чрез Неговото страдание и Неговата смърт, да достигнем до славата на Възкресението Му. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

Царице небесна (през Пасхалното време)

Царице небесна, радвай се, алилуя!
Защото, Когото си заслужила да носиш, алилуя!
Възкръсна, както рече, алилуя!
Моли се на Бога за нас, алилуя!
Весели се и радвай се, Дево Марио, алилуя!
Защото Господ наистина възкръсна, алилуя!

Да се помолим
Боже, който чрез възкресението на Твоя Син, Нашия Господ Исус Христос, си благоволил да зарадваш света, направи, молим Ти се, чрез Неговата Майка, Блажена Дева Мария, да придобием радостите на вечния живот. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

Радвай се, Царице 

Радвай се, Царице, Майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се! Към тебе викаме ние изгнани синове Евини, към тебе въздишаме с плач и ридание в тази плачевна долина. Ти, прочее, като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас и покажи ни след това изгнание, Исуса – благословения плод на твоята утроба. О, преблага, о, милостива, о, сладка Дево Марио.

Кантик на блажена Дева Мария (Лук. 1, 46-55)

Душата ми величае Господа
и духът ми се възрадва в Бога, моя Спасител,
затова, че Той милостиво погледна смирението на своята слугиня,
и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо
и името Му е свято.
Неговата милост е от род в род
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си,
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени,
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга,
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди –
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин.

Под Твоето покровителство

Под Твоето покровителство прибягваме, света Богородице, не презирай молитвите, които ти отправяме в нашите нужди, но избави ни винаги от всяка опасност, Дево славна и благословена. Амин.

Молитва на св. Бернард

Спомни си, о всемилостива Дева Марио, че от века не се е чуло, някой да е прибягнал до твоето покровителство, да е призовал твоята помощ, да е поискал твоето ходатайство и е бил изоставен от Тебе. И аз, въодушевен от подобно упование, прибягвам към тебе, майко, дево на девиците, при тебе идвам, пред тебе заставам аз грешния, задавен от сълзи. Недей, о Майко на Исуса, не отхвърляй молитвите ми, но чуй ги милостиво и изслушай. Амин.

Цяла хубава си

Цяла хубава си, о Марио!
И първороден грях в Тебе няма.
Ти си славата на Йерусалим, радост за Израел.
Ти си чест за нашия род.
Ти си защитница на грешните.
О Марио, Дево преблагоразумна, майко преблага!
Моли се за нас!
Застъпвай се за нас пред Господа Исуса Христа.

Да се помолим
Боже, Който чрез непорочното зачатие на Дева Мария си приготвил достойно жилище за Своя Син и в предвид Неговата смърт си я предпазил от всякакво греховно петно, допусни също и нас, чрез нейното ходатайство, да Ти дойдем насреща в святост и в чист дух. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

Към прескръбната

О Марио, прескръбна Майко, ти която си претърпяла най-голямата скръб, когато си видяла своя Син Исус да умира на кръста. На теб благодари цялото човечество, защото си сляла твоята мъка с Исусовото страдание за спасението на всички нас. Помогни ни да приемем страданието заради неизбежните кръстове от живота и да съумеем да ги слеем със страданието на Твоя Син и с Твоите скърби, за да могат всички хора да разтворят сърцето си към единствения Спасител, Исус Христос.

Посвещаване на човешкия род на Непорочното Сърце на Дева Мария

Царице на Пресветата броеница, помощнице на християните, прибежище на човешкия род, победителко на онези, който воюват против Бога, ето ни, застанали умилно пред Тебе, сигурни, че ще получим благодат, навременна помощ и защита В житейските бедствия, не по силата на нашите заслуги, на които не разчитаме, а единствено поради безграничната доброта на Твоето майчинско сърце.
На тебе, на Твоето Непорочно сърце поверяваме и посвещаваме себе си и целия свят, заедно със Светата Църква – Мистичното тяло на Твоя Син, Исус Христос.
Ти, Майко на милосърдието, изпроси ни мира, за който народите жадуват, мир на истина, правда и братолюбие… Изпроси мир и пълна свобода на Светата Христова Църква! Разпали в сърцата на вярващите любов към душевна чистота, удовлетворителен християнски живот и апостолска ревност, та верните чеда на Църквата да се множат по брой и заслуги.
Както Църквата и целият човешки род са се посветили вече на Пресветото Сърце на Твоя Син Исус Христос, за да им бъде То знаме и знак на победа и спасение, така и ние днес се посвещаваме завинаги на Твоето Непорочно Сърце, наша Майко и Царице на света. Нека твоята любов и закрила ускорят възтържествуването на Царството Божие, та всички народи, помирени помежду си и с Бога, Те провъзгласят за преблажена и запеят заедно с Теб от единия край на света до другия, вечното ”Душата ми величае Господа!” за слава, любов и признателност към Пресветото Сърце Исусово, в Което единствено можем да намерим истината, живота и мира. Амин.