РЕД НА СВЕТАТА ЕВХАРИСТИЯ

РЕД НА СВЕТАТА ЕВХАРИСТИЯ
Свещеник: В името на Отца и Сина, и Светия Дух.
Народ: Амин.
Свещеник: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Светия Дух да бъде с всички вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник: Братя и сестри, преди да отслужим светите тайни, да признаем греховете си.
След кратко мълчание всички заедно правят обща изповед:
Народ: Изповядвам пред Всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и опущения.
Удряйки се по гърдите, казват:
Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля Блажената Мария, всякога Дева, всички ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа, нашия Бог.
Свещеник: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.
Народ: Амин.
В празничен или тържествен ден се пее или рецитира:
Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже, Отче Всемогъщи. Господи, Сине Единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца. Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Който отнемаш греховете на света, приеми молитвите ни. Който седиш отдясно на Отца, помилвай ни. Защото Ти Единствен си свет, Ти Единствен си Господ, Ти Единствен си Всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух, в славата на Бога Отца. Амин.
Молитва – Колекта
Молим Ти се, Боже, изпълни поради Твоята бащинска доброта желанията на смирено молещия се народ, * за да познае, какво трябва да върши * и да има сила за да изпълни, каквото е познал. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.
Литургия на Божието Слово
След това четецът отива на амвона и чете Първото четиво, което всички слушат седнали:
Четец: Това е Божие слово.
Народ: Благодарим на Бога.
Псалмистът чете или пее псалма, а народът повтаря припева. В тържествен или неделен ден има Второ четиво.
Преди четене на Евангелието свещеникът казва:
Свещеник: Господ да бъде с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник: Четене на светото Евангелие според …
Народ: Слава на Тебе, Господи.
След четене на Евангелието свещеникът казва:
Свещеник: Това е слово Господне.
Народ: Хвала на Тебе, Христе.
Проповед
След проповедта се казва Веруюто:
Вярвам в един Бог, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята, на всички видими и невидими неща. И в един Господ Исус Христос, Единороден Син Божи, роден от Отца преди всички векове. Бог от Бога, Светлина от Светлината, истински Бог от истинския Бог. Роден, несътворен, единосъщ с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който за нас човеците, и за наше спасение, слязъл от небето и се въплътил от Дева Мария под действие на Светия Дух и станал човек. Разпънат бил също за нас при Понтийския Пилат; страдал и бил погребан и възкръснал на третия ден според Писанията; и се възнесъл на небето, седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите и Царството Му няма да има край.
Вярвам в Светия Дух, Господ и Животворящ, Който произхожда от Отца и Сина; Който ведно с Отца и Сина е обожаван и славословен; Който е говорил чрез пророците. Вярвам в една, света, католическа и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете и очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амин.
Следа общата молитва: Молитва на верните
Дароприношение
Свещеник: Благословен си Ти, Господи, Боже на вселената. От Твоята щедрост получихме този хляб, плод на земята и на човешкия труд. Ние Ти го принасяме, за да стане за нас храна за вечен живот.
Народ: Благословен Бог на веки.

Свещеник: Благословен си Ти, Господи, Боже на вселената. От твоята щедрост получихме това вино, плод на лозата и на човешкия труд. Ние Ти го принасяме, за да стане за нас душеспасително питие.
Народ: Благословен Бог на веки.

Свещеник: Молете се, братя и сестри, та това мое и ваше жертвоприношение да бъде приятно пред Бога, Всемогъщия Отец.
Народ: Господ да приеме от твоите ръце това жертвоприношение за чест и слава на Своето име, за наша полза и за благото на цялата Си света Църква.
Молитва над даровете
Молим Ти се, всемогъщи Боже, да Ти бъде угодно Жертвоприношението на Твоя народ, * нека то ни издейства свет живот * и направи дейна нашата молитва. Чрез Христа нашия Господ.
Втора евхаристична молитва
Свещеник: Господ да бъде с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник: Горе сърцата.
Народ: Отправени са към Господа.
Свещеник: Да благодарим на Господа, нашия Бог.
Народ: Достойно и праведно е.
Свещеник:
Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Свети Отче, чрез твоя възлюбен Син Исус Христос. Той, твоето слово, чрез което всичко създаде, когото ни изпрати като спасител и изкупител, заченал се по действие на Свети Дух и се родил от Дева Мария. За да изпълни твоята воля и да ти придобие свят народ. Той простре ръцете си на кръста, победи смъртта и извести Възкресението. Затова и ние с Ангелите и всички Светци възхваляваме твоята слава, като едногласно казваме:
Всички: Свет, свет, свет Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с Твоята слава. Осанна във висините. Благословен, Който идва в името Господне. Осанна във висините.
Свещеникът:
Наистина си свет, Господи, източник на всяка светост. Затова освети, молим Ти се, тези дарове, като излееш над тях Твоя Дух, за да станат за нас Тялото и Кръвта на нашия Господ Исус Христос.
Когато се предаде доброволно на страдание, Той взе хляб и като Ти благодари, преломи го, и го даде на своите ученици, като каза:
ВЗЕМЕТЕ И ЯЖТЕ ОТ НЕГО ВСИЧКИ: ТОВА Е МОЕТО ТЯЛО, КОЕТО ЗА ВАС ЩЕ БЪДЕ ПРИНЕСЕНО В ЖЕРТВА.
По същия начин след вечерята, като взе чашата, пак Ти благодари и я даде на своите ученици, като каза:
ВЗЕМЕТЕ И ПИЙТЕ ОТ НЕЯ ВСИЧКИ: ТОВА Е ЧАШАТА НА МОЯТА КРЪВ, НА НОВИЯ И ВЕЧЕН ЗАВЕТ, КОЯТО ЗА ВАС И ЗА МНОЗИНА ЩЕ СЕ ПРОЛЕЕ ЗА ОПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХОВЕТЕ. ТОВА ПРАВЕТЕ ЗА МОЙ СПОМЕН.
Свещеник: Тайна на вярата.
Народ: Твоята смърт възвестяваме, Господи, и Твоето Възкресение прославяме, в очакване на Твоето славно пришествие.
Свещеник: Възпоменавайки, прочее, смъртта и възкресението на Твоя Син, ние, Господи, Ти принасяме Хляба на живота и Чашата на спасението, като Ти благодарим, че си ни удостоил да изпълняваме свещеническата служба в Твоето присъствие.
И смирено Те молим като съпричастници на Тялото и Кръвта на Христа, да бъдем обединени в едно от Светия Дух.
Спомни Си, Господи за Твоята Църква, разпространена по целия свят и тук свикана в деня, в който Христос победи смъртта и ни направи участници в Своя безсмъртен живот.
И усъвършенствай я в любовта заедно с нашия Папа …….. и нашия Епископ ………, и всички църковни служители.
Спомни Си за нашите братя и сестри, които заспаха с надежда за възкресение, и за всички умрели в Твоята милост, и допусни ги да се наслаждават на светлината на Твоето лице. Молим Ти се, смили се над всички нас, за да заслужим с блажената Богородица, Дева Мария, с нейния благочестив съпруг Йосиф, с блажените Апостоли и всички Светци, които са Ти били винаги угодни, да участваме във вечния живот и да Те хвалим и славословим. Чрез Исуса Христа, Твоя Син.
Свещеникът взема патената с Хостията и чашата, и ги издига, казвайки:
Чрез Христа и с Христа, и в Христа, на Тебе Боже, Отче Всемогъщи, в единство със Светия Дух се отдава всяка чест и слава през всички векове на вековете.
Народ: Амин.
Господня молитва
Народ: Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята.
Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Свещеникът продължава:
Молим Ти се, Господи, избави ни от всички злини, благоволи да дадеш мир в наши дни, тъй че с помощта на Твоето милосърдие да бъдем винаги освободени от греха и предпазени от всяко смущение, очаквайки блажената надежда и пришествието на нашия Спасител, Исус Христос.
Народ: Защото Твое е царството, силата и славата навеки.

Свещеник: Господи, Исусе Христе, Който каза на Апостолите Си: Мир ви оставям, Моя мир ви давам, не гледай на съгрешенията ни, а на вярата на Твоята Църква и, съгласно волята Си, благоволи да я умиротвориш и обединиш. Ти, Който живееш и царуваш през вековете на вековете.
Народ: Амин.
Свещеник: Мирът Господен да бъде винаги с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеникът подканва народа с думите:
Помирете се взаимно.

Междувременно се пее или казва:
Народ: Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, дари ни мир.

Свещеник: Ето Агнецът Божи, който отнема греховете на света. Блажени, които са поканени на трапезата на Агнеца.
Народ: Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее.
Следпричастна молитва
Смирено Ти се милим, всемогъщи Боже, * да дадеш на тези, които подкрепяш с Твоите Тайнства, * достойно да Ти служат чрез угоден на Тебе живот. Чрез Христа нашия Господ.
Заключителен обред
Свещеник: Господ да бъде с вас.
Народ: И с твоя дух.
Свещеник: Да ви благослови Всемогъщият Бог: Отец, Син и Свети Дух.
Народ: Амин.
Свещеник: Идете си с мир.
Народ: Благодарим на Бога.

При благославяне на народа епископът употребява тази формула:
Епископ: Да бъде благословено името Господне.
Народ: От сега и до века.
Епископ: Нашата помощ е в името на Господа.
Народ: Който създаде небето и земята.
Епископ: Да ви благослови Всемогъщият Бог: Отец, Син и Свети Дух.
Народ: Амин.
Епископ: Идете си с мир.
Народ: Благодарим на Бога.