NBN_Sv_Semeistvo_b

Неделя в осмината на Рождество Христово

СВЕТО СЕМЕЙСТВО ИСУС, МАРИЯ, ЙОСИФ – Година В

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 3, 3—7,14—17а

Който се бои от Бога, почита родителите.

Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.

Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете. Който почита баща си, ще се очисти от грехове и ще се въздържа от тях и в деня на своята молитва ще бъде чут. И който уважава майка си, е като онзи, който придобива съкровища; който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъде чут. Който уважава баща си, ще дългоденствува, и който слуша Господа, ще успокои майка си. Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му; и да е отслабнал по ум, имай снизхождение и го не пренебрегвай, когато е в пълна сила; защото милосърдие към баща не ще бъде забравено; въпреки всичките ти грехове твоето благосъстояние ще се увеличи.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН САЛОМ
Пс 127, 1-2.3.4-5 (О: срв 1)

Блажени всички, които се боят от Господа,

Блажени всички, които се боят от Господа,
които ходят по неговите пътища.
Блажен всеки, който се бои, от Господа,
който ходи по неговите пътища!

Блажени всички, които се боят от Господа,

Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза;
синовете ти – като маслинени клони
около твоята трапеза.

Блажени всички, които се боят от Господа,

Ето тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа.
Господ ще те благослови от Сион,
и ти ще видиш добруването на Йерусалим
през всички дни на живота си. 

Блажени всички, които се боят от Господа,

ВТОРО ЧЕТИВО
Кол 3, 12-21

За семейния живот в Господа.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Колосяни.

Братя,
Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството – и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете. Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъ­дрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.И всичко това, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно на Господа. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.

Това е Божие слово.

АЛИЛУЯ      
Кол 3, 15а.16а

R:
Алилуя, Алилуя

Мирът Христов да цари в сърцата ви; словото Христово да се вселява у вас изобилно.

R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 2, 22-40

Младенецът растеше и се изпълняше с мъдрост.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

Когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Мойсеев, донесоха Исуса неговите родители в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, „че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа”. И да принесат жертва, според реченото в закона Господен: „две гургулици или две гълъбчета.”
Тогава имаше в Йерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева: и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух Свети, че няма да види смърт, докато не видя Христа Господен.
И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по Закона, той го прегърна, благослови Бога и рече:
„Сега отпускаш твоя раб, Господи, според думата си, смиром; защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците, и слава на твоя народ Израил.”
А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за Него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: „Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия – и на сама тебе меч ще прониже душата – за да се открият мислите на много сърца.”
Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си. Тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението в Йерусалим.
И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет.
А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост, и благодат Божия беше върху него.

Това е слово Господне.

или по-краткото

Четене от светото Евангелие според Лука.
Лк 2, 22.39-40        

Когато се изпълниха дните на нейното очистване, според закона Мойсеев, донесоха Исуса неговите родители в Йерусалим, за да го представят пред Господа. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А Младенецът растеше и крепнеше, като се изпълняше с мъдрост, и благодат Божия беше върху Него.

Това е слово Господне.