NBN_Sv_Semeistvo_c

Неделя в осмината на Рождество Христово
СВЕТО СЕМЕЙСТВО ИСУС, МАРИЯ, ЙОСИФ – Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който се бои от Бога, почита родителите.
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов. 3, 3—7,14—17а
Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете. Който почита баща си, ще се очисти от грехове и ще се въздържа от тях и в деня на своята молитва ще бъде чут. И който уважава майка си, е като онзи, който придобива съкровища; който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъде чут. Който уважава баща си, ще дългоденствува, и който слуша Господа, ще успокои майка си.
Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му; и да е отслабнал по ум, имай снизхождение и го не пренебрегвай, когато е в пълна сила; защото милосърдие към баща не ще бъде забравено; въпреки всичките ти грехове твоето благосъстояние ще се увеличи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН САЛОМ
Пс 127, 1-2.3.4-5 (О: срв 1)
Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.
Блажен всеки, който се бои, от Господа, който ходи по неговите пътища! Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш! 
Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза;синовете ти – като маслинени клони
около твоята трапеза.
Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.
Ето тъй ще бъде благословен онзи човек,който се бои от Господа.
Господ ще те благослови от Сион,и ти ще видиш добруването на Йерусалим
през всички дни на живота си. 
Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.
ВТОРО ЧЕТИВО
За семейния живот в Господа.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни. 3, 12-21
Братя,
Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството – и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.
Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъ­дрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.
И всичко това, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.
Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте.
Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно на Господа. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Кол 3, 15а.16а
* Алилуя. * Мирът Христов да цари в сърцата ви; словото Христово да се вселява у вас изобилно. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Родителите намират Исуса между учителите.
Четене от светото Евангелие според Лука.          2, 41-52
Всяка година родителите Исусови ходеха в Йерусалим за празника Пасха. И когато той стана на дванайсет години, те отидоха по обичая на празника, а когато се връщаха, след свършването на празничните дни, Отрокът Исус остана в Йерусалим: и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го търсиха между роднини и познайници. И като Го не намериха, върнаха се в Йерусалим и Го търсеха.
Подир три дни Го намериха в храма да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му. И като Го видяха, смаяха се.
И рече майка Му: „Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.”
Той им рече: „Защо сте ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?”
Но те не разбраха казаните от Него думи.
Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
Исус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците.
Това е слово Господне.