NBN_Sv_Semeistvo _a

СВЕТО СЕМЕЙСТВО ИСУС, МАРИЯ, ЙОСИФ – Година А


ПЪРВО ЧЕТИВО
3, 3—7,14—17а

Който се бои от Бога, почита родителите.

Четене из книгата на Исуса, син Сирахов. 

Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете. Който почита баща си, ще се очисти от грехове и ще се въздържа от тях и в деня на своята молитва ще бъде чут. И който уважава майка си, е като онзи, който придобива съкровища; който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъде чут. Който уважава баща си, ще дългоденствува, и който слуша Господа, ще успокои майка си.
Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му; и да е отслабнал по ум, имай снизхождение и го не пренебрегвай, когато е в пълна сила; защото милосърдие към баща не ще бъде забравено; въпреки всичките ти грехове твоето благосъстояние ще се увеличи.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН САЛОМ
Пс 127, 1-2.3.4-5 (О: срв 1)

Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.

Блажен всеки, който се бои, от Господа,
който ходи по неговите пътища!
Ти ще ядеш от труда на ръцете си:
блазе ти, ще добруваш!

Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза;
синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза.
Ето тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа.
Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си.

Блажени всички, които се боят от Господа, които ходят по неговите пътища.


ВТОРО ЧЕТИВО
3, 12-21

За семейния живот в Господа.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни. 

Братя,
Като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството – и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.
Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъ­дрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.
И всичко това, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Исуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа. Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте. Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно на Господа. Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ      
Кол 3, 15а.16а


R: Алилуя, Алилуя  

Мирът Христов да цари в сърцата ви; словото Христово да се вселява у вас изобилно.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 2, 13-15.19-23

Вземи детето и майка му и бягай в Египет.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

След като си отидоха Мъдреците, ето, Ангел Господен се явява насъне на Йосиф и казва: „Стани, вземи Младенеца и майка му и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа: защото Ирод ще търси Младенеца, за да го погуби.” Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез Пророка, който казва: „От Египет повиках Сина си.”
А след като умря Ирод, ето Ангел Господен се явява насъне на Йосиф в Египет и каза: „Стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца.” Той стана, взе Младенеца и майка му, и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архелай, наместо баща си Ирод, уплаши се да иде там; и след като получи откровение насъне, замина за пределите Галилейски. И, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, „че Той ще се нарече Назорей”.

Това е слово Господне.