Посвещаване на човешкия род на Пресветото Сърце Исусово

Посвещаване на човешкия род на Пресветото Сърце Исусово
Пресладки Исусе, изкупителю на човешкия род, виж ни проснати смирено пред Твоя свет олтар. Ние сме Твои и Твои искаме да бъдем и за да се съединим с Тебе неразривно, ето че в днешния ден, всеки един от нас се посвещава доброволно на Твоето Пресвето Сърце.
Мнозина, наистина, никога не са Те познали; мнозина с презрение са престъпили Твоите заповеди и са се отказали от Тебе. Милосърдни Исусе, смили се над едните и над другите и привлечи ги към Твоето Пресвето Сърце.
Господи, бъди цар не само на правоверните, които никога не са се отдалечили от Тебе, но и на блудните синове, които са Те напуснали. Дай им благодатта си да се завърнат по-скоро в своя бащин дом, за да не загинат от неволя и глад.
Бъди Цар на тези, които живеят в заблуждение или които раздорът е задържал далеч от Тебе.
Доведи всички в пристанището на истината и в единството на вярата, та в най-скоро време да има едно стадо и един Пастир.
Дай, Господи, на Твоята Църква една истинска и безпрепятствена свобода; дай на всички народи ред и мир; стори от единия край на света до другия, да се чуе само един глас: да бъде прославено Божественото Сърце, Което ни е придобило спасение. На Него чест и слава през всичките векове. Амин.