Petdesiatnica-a

Петдесятница – Литургия през деня – година A
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всички се изпълниха с Дух Свети
и започнах да говорят на други езици.
 
Четене от деянията на Апостолите.                      2, 1-11
Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.
А в Йерусалим се намираха Юдеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: „Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор?
Ние – партяни, и мидияни, и еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, Критяни и Араби – как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?'”
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103 1аб и 24ас.29вс-30.31 и 34 ( О: 30)
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята, 
Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, Ти си дивно велик.
Колко са многобройни делата Ти, Господи: земята е пълна с Твои произведения.
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята,
Отнемаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат. Пращаш духа си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята. 
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята,
Да бъде на Господа слава на веки; да се весели Господ за делата Си. Нека Му бъде благоприятна моята песен, аз пък ще се веселя в Господа. 
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята,
ВТОРО ЧЕТИВО
Чрез единия Дух всички бяхме кръстени,
за да образуваме само едно тяло.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.     12, Зв-7.12-13
Братя:
Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.
Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.
Но ако се водите от Духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.
Това е Божие слово.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА
Свети Душе, о дойди, и прати ни от небето лъч от светлината Си. Ти баща на бедни си, о Дарителю, дойди, светлина в сърцата, дойди. Утешител най-добър – и приятен гост в душата и приятен полъх си. Ти почивка си в труда, повей в жегата си Ти, утешение в сълзи. О блажена светлина, напълни душите, сърцата на Твоите избраници. Ти умий нечистото, и поливай сухото, изцери раненото.
Прегърни, що твърдо е, и стопли студеното, упъти заблудени. Седемте си дара дай на народа вярващ Твой и надяващ се на Теб. Дай ни благ и свет живот, дай душата да спасим и безкрайно щастие.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както Отец Ме прати,
тъй и Аз ви пращам: Приемете Дух Свети.
 
Четене от светото Евангелие според Иван.         20, 19-23
А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им казва: „Мир вам!” И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
А Исус пак им рече: „Мир вам!” Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: „Приемете Дух Свети. На които простите греховете, на тях ще се простят; на които задържите, ще се задържат.”
Това е слово Господне.
 

 

 
Където в Понеделник и Вторник след Петдесятница има обичай да участвуват повече хора в Светата Литургия, може да се чете Литургията от Петдесятница или Литургията на Свети Дух.