Petdesiatnica-c

Петдесятница – Литургия през деня – година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всички се изпълниха с Дух Свети
и започнах да говорят на други езици.
Четене от деянията на Апостолите.                      2, 1-11
Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.
А в Йерусалим се намираха Юдеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: „Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор?
Ние – партяни, и мидияни, и еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, Критяни и Араби – как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?'”
Това е Божие слово
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 103 1аб и 24ас.29вс-30.31 и 34 ( О: 30)
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята, 
Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, Ти си дивно велик.
Колко са многобройни делата Ти, Господи: земята е пълна с Твои произведения.
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята,
Отнемаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат. Пращаш духа си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята. 
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята,
Да бъде на Господа слава на веки; да се весели Господ за делата Си. Нека Му бъде благоприятна моята песен, аз пък ще се веселя в Господа. 
Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята,
ВТОРО ЧЕТИВО
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до римляни    8, 8-17
Братя: А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу.
Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов.
Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а духът живее за правда.
Но ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то, Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.
И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът; защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи, понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии; защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на осиновение, чрез Когото викаме: Авва, Отче!
Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии.
Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.
Това е Божие слово.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА
Свети Душе, о дойди, и прати ни от небето лъч от светлината Си. Ти баща на бедни си, о Дарителю, дойди, светлина в сърцата, дойди. Утешител най-добър – и приятен гост в душата и приятен полъх си. Ти почивка си в труда, повей в жегата си Ти, утешение в сълзи. О блажена светлина, напълни душите, сърцата на Твоите избраници. Ти умий нечистото, и поливай сухото, изцери раненото.
Прегърни, що твърдо е, и стопли студеното, упъти заблудени. Седемте си дара дай на народа вярващ Твой и надяващ се на Теб. Дай ни благ и свет живот, дай душата да спасим и безкрайно щастие.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Както Отец Ме прати,
тъй и Аз ви пращам: Приемете Дух Свети.
Четене от светото Евангелие според Иван.         14,15-16, 23-26
Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.
И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,
Исус му отговори и рече: ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.
Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми, Който Ме е пратил.
Това ви казах, бидейки с вас.
А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
Това е слово Господне.
Където в Понеделник и Вторник след Петдесятница има обичай да участвуват повече хора в Светата Литургия, може да се чете Литургията от Петдесятница или Литургията на Свети Дух.