Литания към св. Пио от Пиетрелчина

Литания към св. Пио от Пиетрелчина
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Сине, Изкупителю на света Боже, помилвай ни
Душе Свети Боже, помилвай ни
Света Троица единни Боже, помилвай ни
Света Марийо, моли се за нас
Св. Пио, верен Божи слуга, моли се за нас
Св. Пио, почитателю на разпънатия и възкръснал Христос, моли се за нас
Св. Пио, постоянно търсещ Божията воля, моли се за нас
Св. Пио, верен на своето призвание, моли се за нас
Св. Пио, украса на свещениците, моли се за нас
Св. Пио, пример на послушание, бедност и целомъдрие, моли се за нас
Св. Пио, любителю на възнаграждаващото смирение, моли се за нас
Св. Пио, набожен служител на Светата Евхаристия, моли се за нас
Св. Пио, внимателен слушател на Божието Слово, моли се за нас
Св. Пио, послушен на Светия Дух, моли се за нас
Св. Пио, несломен почитател на Пресветата Майка, моли се за нас
Св. Пио, последовател на св. Йосиф, моли се за нас
Св. Пио, верен син на св. Франциск от Асизи, моли се за нас
Св. Пио, пример за служба на хората, моли се за нас
Св. Пио, неизморим изповедник на Божия народ, моли се за нас
Св. Пио, надежда на страдащите, моли се за нас
Св. Пио, надежда на духовно и физически болните, моли се за нас
Св. Пио, влюбен в Бога, бъди наш пример
Св. Пио, надежда на опечалените, бъди наш пример
Св. Пио, близък приятел на децата, бъди наш пример
Св. Пио, загрижен възпитател на младежите, бъди наш пример
Св. Пио, учител на молитва и работа, бъди наш пример
Св. Пио, сеяч на любовта до Бога и ближния, бъди наш пример
Св. Пио, наш застъпник в небето, бъди наш пример
Св. Пио, уподобен да Исус Христос, бъди наш пример
Св. Пио, любещ Божията Майка и светците, бъди наш пример
Св. Пио, говорещ със своя ангел пазител, бъди наш пример
Св. Пио, водещ борба със сатаната, бъди наш пример
Св. Пио, носещ в тишина своите страдания, бъди наш пример
Св. Пио, помощник на бедните семейства, бъди наш пример
Св. Пио, жертващ се за умрелите в чистилището, бъди наш пример
Св. Пио, молещ се през целия си живот, бъди наш пример
Св. Пио, грижещ се за болните, бъди наш пример
Св. Пио, тъгуващ за Бог, бъди наш пример
Св. Пио, непрестанен обожателю на Бога, бъди наш пример
Агнец Божий, Който отнемаш греховете на света –
прости ни Господи!
Агнец Божий, Който отнемаш греховете на света – послушай ни Господи!
Агнец Божий, Който отнемаш греховете на света – помилвай ни Господи!
Св. Моли се за нас св. Пио,
В. за да станем достойни за Христовите обещания!
Да се помолим:
Молим ти се, Господи, нека ни помогне молитвата към твоя светец отец Пио, чрез неговото застъпничество да можем да достигнем и познаем Твоя Син Исус Христос. Който е Бог и с Тебе живее и царува през всички векове на вековете. Амин!