Молитви след причастяване

Молитви след причастяване

 

Намерих този, когото душата ми обича. Ти, Господи Исусе, обичаш душата ми с една вечна любов. Съвсем се даваш на мен. Как да Ти благодаря за това? Как да Ти се отплатя за подобна добрина? Ти не искаш друго, освен моето сърце. Струва ми се, че ми говориш: синко, дъще, дай сърцето си. О любезни Исусе, сърцето ми е Твое. Ти си го създал, Ти си ми го дал, Ти си го опазил. Тогава отговарям с пророк Давид: сърцето ми е готово, о Боже, сърцето ми е готово. Давам Ти го, за да живее само за Тебе. Искам да Ти служа и да Те обичам от все сърце. Мразя греховете си; сега разбирам злобата на греха; искам, о Исусе, с Твоята любов да живея и умра. Амин.

или

Душо Христова, посети ме. Тяло Христово, спаси ме. Кръв Христова, утоли жаждата ми. Вода от Сърцето Христов, умий ме. Страдание Христово, подкрепи ме. О добри Исусе, послушай ме. В Твоите рани, скрий ме. Не позволявай да се отдалеча от Тебе. От врага ласкател пази ме. В часа на смъртта, повикай ме. И заповядай да дойда при Тебе, за да Те славя с Твоите светци, през всички векове на вековете. Амин. (папа Иван XXII)

или

Добри Исусе, Ти си сега в мене. Какво щастие е за да бъда при Тебе! Ти се намираш сега в сърцето ми. Нищо не ще ми откажеш сега. Моля Ти се тогава, любезни Исусе, дай ми благодатта да живея по християнски, всичките си задължения да изпълнявам точно и винаги да се пазя от греха. Да, добри Исусе, обещавам Ти, че предпочитам да умра, отколкото пак да Те обидя.

или

Ето ме, о добри и сладки Исусе, падам на колене пред Твоето лице и с жар на душата, Ти се моля, благоволи да запечатиш в сърцето ми живи чувства на вяра, надежда и любов и истинско разкаяние за греховете ми, силно желание да се поправя от тях; докато с голяма милост и жалост размишлявам и разглеждам в разума си Твоите пет рани, имайки пред очи думите на псалмиста: прободоха ръцете и нозете ми, преброиха всичките ми кости.

или

Ето Те, о добри Исусе в мене, моят Бог и Творец е в мене, приеми Боже, с моето сърце и моето най-смирено поклонение и обожаване.
Сърдечно Ти благодаря, Боже, за всички добрини, с които си ме обдарил, а най-вече за Твоето идване в мене, чрез светото Причестяване.
Посвещавам Ти, Господи, мислите си, думите си, желанията, работата и труда си, несгодите и трудностите си, радостите и тъгите си.
Предавам се всецяло на Тебе. Боже мой, моля ти се, дай ми Нужните благодатни помощи, за да мога да избягвам греха, да успявам в доброто, да живея винаги в Твоята любов, а най- после, да получа вечното блаженство в небето. Амин.