Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

 
1. Дефиниции
С цел този документ да бъде по-лесен за четене ще използваме някои съкращения. Например, когато казваме „Breviar“, става дума за сайта breviar.capucini.bg
Продуктът Breviar е собственост и се управлява от Малките братя капуцни – делегатура в България, за по-кратко „капуцини“, „нас“ или „ние“ навсякъде в декларацията. Ние разрешаваме използването на Breviar от потребители. Когато имаме предвид и двата вида потребители, ще използваме термина „потребители“ или „вие“.
Използвайки Breviar, вие приемате тази декларация за поверителност и нейните условия. Моля, прочетете внимателно тези условия.
2. Приемане на условията за ползване
Приветстваме всички въпроси или коментари, които може да имате относно тази декларация за поверителност и практиките ни за поверителност. Ако имате някакви въпроси или коментари, можете да се свържете с нас на webcapucini[a]gmail.com.
3. Автоматични технологии за събиране на данни
• Бисквитки и други подобни технологии. Използваме „бисквитки“ и подобни технологии (напр. пикселни маркери, пиксели, тагове и идентификатори на устройства). Важно е да се знае, че не използваме „бисквитки“ или подобни технологии, за да подпомагаме реклами на трети страни, които взимат предвид вашите интереси.
• Повечето интернет браузъри приемат „бисквитки“ и други подобни на тях технологии по подразбиране. Въпреки това те могат да бъдат контролирани и отказани напълно посредством настройките на браузъра и подобни инструменти.
• Съгласявайки се с нашата декларация за поверителност, вие приемате използването на „бисквитки“ и подобни технологии, описани в тези правила. Ако използвате Breviar, без да променяте браузъра или настройките на устройството, за да деактивирате „бисквитките“, ще приемем, че сте съгласни да получавате всички „бисквитки“, предоставени чрез Breviar.
• Можем да събираме информация за вашия компютър, мобилно устройство и интернет връзка, включително уникалния идентификатор на устройството, IP адреса, операционната система, типа на браузъра и информацията за мобилната мрежа.
• Ако не искате да събираме тази информация, трябва да преустановите използването си на Breviar.
4. Вашите съобщения директно до нас
Ние събираме информация за вас, когато изпращате и получавате съобщения или когато установявате връзка с нас, включително когато изпращате лична информация или заявки на имейла webcapucini[a]gmail.com през уебсайта breviar.capucini.bg. Ние запазваме тези съобщения, за да обработим вашите запитвания, да отговорим на вашите искания и да подобрим нашите услуги.
5. Лична информация
Breviar постоянно търси нови и иновативни методи, за да представи Breviar по по-увлекателен начин с цел повишаване на интереса към Библията. Това подобряване на Breviar може да означава събиране на нови данни или нови начини за използване на данните. Поради непрекъснатата динамика в Breviar, ние непрестанно се стремим да предлагаме иновативни функции, а това от своя страна предполага събирането на нова информация. Ако значително променим видовете лични данни, които събираме, или начина, по който те биват използвани, ще ви уведомим, а също така може да променим и декларацията за поверителност.
6. Събиране на информация от трети страни
Тази декларация за поверителност важи само за сайтове и приложения, които са собственост и се управляват от капуцините. Моля, имайте предвид, че Breviar може да съдържа и линкове към други уебсайтове или приложения. Вие носите отговорност за прегледа на декларациите за поверителност и условията за ползване на тези трети уебсайтове, които решите да свържете със или да посетите през Breviar, за да разберете как тези уебсайтове събират, използват и съхраняват информацията ви. Ние не носим отговорност за декларациите за поверителност, условията за ползване или съдържанието на други уебсайтове или приложения, включително уебсайтове, които свързвате със или посещавате през Breviar.
7. Снимки
Всички снимки, които използваме в Breviar, са взети от www.pexels.com. Cнимките са лицензирани от портала според идеята Empowering Creators. Точният текст на лиценза на английски език можете да намерите на www.pexels.com/photo-license.
8. Текст
• Текстовете на Бревиара са собственост на Католическата междуoбредна епископска конференция в България. Те са използвани със съгласието на оторизирания субект. Дигиталната версия на текстовете е собственост нa капуцините.
• Текстовете за молитвите са взети от: Николов, В. Молитвеник, Плевен, 2015. Те са използвани със съгласието на редактора отец Венцислав Николов. Текстове, които не са от молитвеника, са указани с бележка под линия и се използват тук със съгласието на преводачите от фратерната на Мирския доминикански орден „Св. Екатерина Александрийска“, София.
Последна промяна: 23 март 2019 г.