Popielec_sb

Събота след пепеляна сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 58, 9в-14

Когато отдадеш на гладния душата си…тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Това казва Господ: „Ако отстраниш от себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително; когато отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца – тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне. И Господ ще ти бъде винаги покой и ще изпълни душата ти с блясък и ще укрепи костите ти и ти ще бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чиито води никога не пресекват. Тогава ти ще изградиш древните развалини, ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалини, възобновител на пътища. Ако заради съботата задържаш ногата си да изпълнява прищевките ти в моя свет ден и ако наричаш съботата радост, свет ден Господен, чествуван, и ако я почетеш с това, да не се занимаваш с обикновените си работи, да угаждаш на прищевките си и да празнословиш, то ще имаш радост в Господа и Аз ще те възкача на височини земни и ще ти дам да вкусиш наследието на Яков, твоя Отец.
Устата на Господа изрекоха това.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 85, 1-2.3-4.5-6 ( О: Па)

Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина.

Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми,
защото съм беден и сиромах.
Запази душата си, защото благоговея пред Тебе,
спаси Твоя раб, който се упова на Тебе.

Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина.

Помилвай ме, Господи, защото към
Тебе викам всеки ден, развесели
душата на Твоя раб, защото към
Тебе, Господи, възнасям душата си.

Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина.

Защото Ти, Господи, си благ и милосърден,
и многомилосърден към всички, които
Те призовават.Чуй, Господи, молитвата
ми и послушай гласа на молбата ми.

Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Иез. 33, 11
R: Слава на Тебе, Слово Божие
Не искам Аз смъртта на грешника, казва Господ, а да се отвърне от пътя си и да бъде жив.
R: Слава на Тебе, Слово Божие

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 5, 27-32

Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Исус видя един митар, на име Леви, който седеше на митницата, и му рече: „Върви след Мене.” И той, като остави всичко, стана и тръгна след Него. И приготви за Него Леви у дома си голяма гощавка; и там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях. А книжниците и фарисеите роптаеха и казваха на учениците Му: „Защо ядете и пиете с митари и грешници?” А Исус им отговори и рече: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.”

Това е слово Господне.