Popielec_pt

Петък след пепеляна сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето постът, който избрах. 
Четене из книгата на пророк Исаия.         58, 1-9а
Това казва Господ Бог:
“Викай непрестанно: Дигни гласа си като тръба и посочи на народа ни беззаконията му, и на дома Яковов – греховете му. Те всеки ден Ме търсят и искат да знаят Моите пътища като народ, който уж постъпва праведно и не оставя законите на своя Бог; те искат от Мене праведен съд, желаят да се приближат към Бога:
“Защо ние постим, а Ти не видиш? Смиряваме душите си, а Ти не знаеш?”
Ето, в деня, когато постите, вие изпълнявате своята воля и от другите изисквате тежки трудове. Ето, вие постите за караници и разпри и да биете с дръзка ръка другите; вие не постите в това време тъй, че гласът ви да бъде чут във висинето.
Такъв ли е постът, който съм Аз избрал – денят, в който човек изнурява душата си, когато навежда глава като тръст и под себе си постеля вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден, угоден на Господа?
Ето постът, който избрах: “Разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема и угнетените пусни на свобода и всеки ярем разкъсай. Раздели хляба си с гладните и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол – облечи го и от еднокръвния си не се крий.
Тогава твоята светлина ще се яви като зора и твоето изцеление скоро ще процъфти и твоята правда ще тръгне пред тебе и слава Господня ще те придружава. Тогава ти ще позовеш и Господ ще чуе; ще извикаш и Той ще каже: “Ето ме!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4.5-6а.18-19 ( О: 19а)
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Помилвай ме, Боже, по милостта си; и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. 
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия аз съгреших и лошо пред Тебе извърших. 
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел.
Моята жертва, Боже, е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
 Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ам 5, 14
Търсете доброто, а не злото, за да останете живи; и тогава Господ ще бъде с вас.
ЕВАНГЕЛИЕ
Когато им се отнеме младоженецът,
тогава те ще постят. 
Четене от светото Евангелие според Матей.       9, 14-15
В онова време:
Когато Исус дойде на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, приближиха се до Него Ивановите ученици и казаха: “Защо ние и фарисеите много постим, а Твоите ученици не постят?”
А Исус им рече: “Нима могат сватбарите да тъгуват, докле е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава ще постят.”
Това е слово Господне.