Изпит на съвестта

Изпит на съвестта
Молитва към Светия Дух
Ела, истинска светлина.
Ела, скрито Тайнство.
Ела, безименно съкровище.
Ела, неспирно щастие.
Ела светлина без залез.
Ела, очакване за спасяващите се.
Ела, пробудител на заспалите.
Ела, силни, Който всичко преобразяваш чрез волята си.
Ела, невидими.
Ела, Ти, Който действаш в нас незабелязано, ела при нас, заспалите в сън смъртен.
О, Ти, Който си над всички небеса.
Ела, сладко име, навсякъде повтаряно.
Ела, вечна радост.
Ела, Ти, Който обичаш моята мизерна душа.
Ела, слънце, понеже Ти виждаш, аз съм сам.
Ела, Ти, Който ме отдели от всичко и ме направи самотник в този свят.
Ела, Ти самият, Който стана за мен желание, Ти, Който запали желанието ми за Теб, абсолютно недостъпен.
Ела, Деяние на живота ми.
Ела, Утешителю на бедната ми душа.
Ела, радост моя, слава моя безкрайна.
(Симеон, Нов Теолог, 942-1022)
Предварuтелнu съображенuя
Пропуснал ли съм някога да изповядам някакъв сериозен грях или умишлено съм го прикривал? Бил ли съм виновен в непочтителност към това тайнство, като съм пропускал да изпитам внимателно съвестта си? Пропускал ли съм да изпълня покората, дадена ми от свещеника?
Десетте Божи Заповеди
1. Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове освен Мен.
2. Не вземай Божието име напразно.
3. Осветявай седмия ден – неделята.
4. Почитай баща си и майка си.
5. Не убивай.
6. Не прелюбодействай.
7. Не кради.
8. Не лъжесвидетелствай.
9. Не пожелавай жената на ближния си.
10. Не пожелавай имота на ближния си.
1. Да нямаш други Богове, освен Мен.
• отхвърляне на Бог чрез липса на изповед и пребъдване в състояние на смъртен грях;
• липса на грижа за Божиите добродетели, чрез молитва, систематична изповед, слушане на Словото, развитие на вярата, четене на Библията и т.н.
• приемане на тайнства в състояние на тежък грях;
• грехове против вярата: съзнателно съмнение, неверие, схизма, ерес, вероотстъпничество;
• грехове против надеждата: отчаяние, самонадеяност, съмнения;
• грехове против любовта: безразличие, хладина, леност, омраза към Бога;
• вяра в други богове, невяра в догмите на Църквата;
• съмнение в Божието милосърдие, прекаляване в неговото използване: „Бог ще ми прости”
• суеверие, безбожие, изкушаване на Бог чрез слова и постъпки, симония, идолопоклонство. Първата заповед отхвърля политеизма (многобожието). Не само отхвърля изповядването на други религии и култове, но също и обожествяване на всичко, което не е Бог. Случва се тогава, когато човек почита творението вместо Бога (пр. сатаната, властта, удоволствията, расата, прадедите, държавата, парите).
• прибягване до предсказания и магии, врачки, демони, хороскопи, астрология, хиромантия (гледане на ръка), ясновидство, викане на духове, енерготерапия, носене на предмети за късмет.
2. Да не вземаш Божието име напразно
• липса на уважение към Божието име, това на Мария и на светците, липса на въздържание в свети места;
• атаки срещу йерархията на Църквата, свещениците, монасите и монахините, срещу истините на вярата ;
• подигравка с Бога и вярата – липса на уважение към Бога;
• изпитване на срам заради вярата;
• отхвърляне на Божията воля, изразена чрез заповедите и науката на Църквата;
• липса на уважение към вярващите, отказ от признаването си за виновен;
• липса на защита на вярата спрямо невярващите;
• злоупотреба с Божието име – неспазване на обещания, богохулства, клетви клетвопрестъпления, липса на християнско име, псувни и ругатни.
3. Почитай седмия ден неделята и всички свети дни
• неприсъствие по своя вина или закъснение за Евхаристията в неделя и на задължителен празник;
• невъздържане от незадължителната работа. Оправдано е извършването на някои служебни работи (полиция, болнични заведения, пожарна и т.н.)
• неизползване на времето за почивка, за Бог, за семейството, за културата, за обществото и религията, за разсъждения, за молитва, за рефлексии, за четене на книги;
• липса на концентрация и ангажираност по време на тайнствата и молитвите;
• липса на изповед, поне веднъж в годината;
• неспазване на постите (особено на Пепеляна сряда и Велики Петък);
• участие в забави по време на Великите пости и друго постно време;
• подигравка с тези, които манифестират принадлежността си към Христос.
4. Почитай баща си и майка си – Насочена е към по-младите и определя отношението им към родителите. Отнася се към задълженията на децата спрямо родителите си, на учениците към учителите, работниците спрямо работодателите, подчинените спрямо началниците, гражданите спрямо родината и обратно.
а/ деца – родители
• липса на уважение спрямо родителите, бабите и дядовците, възпитателите, учителите и към тези, които сме длъжни да бъдем послушни и лошо поведение насочено към тях;
• забравяне за родителите и за бабите и дядовците; липса на грижа за техния живот и здраве, особено когато са в напреднала възраст;
• липса на молитва за тях преди и след смъртта им;
• липса на старание за добро име на родителите и наставниците;
• изпитване на срам от своите родители;
• избягване на всекидневните си домашни задължения и липса на отговорност за тях.
б/ родители – деца
• липса на грижи за възпитанието на децата, за подготвянето им до самостоятелен живот в семейството и обществото;
липса на грижа за развитието на вярата, липса на добър пример, религиозни практики (участие на цялото семейство в неделната евхаристия, сутрешни и вечерни молитви, четене на Библията и т.н),
• изпълняване на всички желания на децата.
5. Не убивай (от зачатието до натуралната смърт)
• увреждане на здравето чрез наркотици, алкохол, цигари, както и тяхното разпространение;
• култ към тялото (пр. прекомерно отслабване, прекомерно внимание на външния си вид);
• желание за отмъщение;
• извършване на самоубийство и убийство, както и техен опит;
• извършване на аборт или евтаназия, както и подтикване към тях;
• използване на противозачатъчни средства.
6. Не прелюбодействай и 9. Не пожелавай жената на ближния
• липса на светост във венчалната връзка, чистота на мислите, думите и действията; отказ или злоупотреба с брачните си права;
• извършване на полов акт преди венчавката, практикуване на хомосексуални отношения;
• възбуда чрез диалог, целувки, допир и т.н.; похотливи желания, сексуални удоволствия;
• възбуждане, чрез текстове, снимки, филми, интернет страници, порнография;
• онанизъм (мастурбация);
• липса въздържание в облеклото, провокация към противоположния пол; ставам причина за грях на другите чрез думите, поведението си и начина си на обличане;
• физическа и психическа неверност към съпруга/съпругата;
• други сексуални нередности.
7. Не кради и 10. Не пожелавай имота на ближния
• липса на уважение към своята и чуждата собственост
• кражба (количество, вид, материя)
• покупко-продажба на крадени неща
• унищожаване на чуждата собственост
• не отдаване на крадени или взети под наем неща;
• корупция, изхвърляне или безразборно харчене на пари;
• унищожаване на книги, облекло и други предмети;
• сваляне на файлове от интернет без право;
• пътуване без билет;
• убеждаване на други към кражба;
• липса на грижа за бедните;
• измъчване на животните и унищожаване на природата
• замърсяване на околната среда;
• отказ да се помогне на нуждаещите се;
• липса на възстановяване на откраднатото или унищоженото.
8. Не лъжесвидетелствай
• липса на отговорност за думите;
• незапазване на истината, лъжа, половин истина;
• очерняне на някого (липса на истина);
• клюкарстване, злословене;
• незапазване на тайна, липса на дискретност;
• получаване на оценка по неучтив начин.
Молитва преди изповед
Ела Свети Дух, освети разума ми, за да открия греховете си. Събуди волята и сърцето ми, за да съжалявам искрено за всички тях и смело да ги изповядам. Дай ми сила, за да се поправя. Света Марио, Майко Божия, Прибежище на грешниците, помогни ми чрез твоето застъпничество. Ангеле пазителю, изпроси ми благодатта за добра изповед. Амин.
Молитва след изповед
Всемогъщи и милостиви Боже, който по чуден начин сътвори човека и още по-чудно го спаси. Ти не изоставяш грешника, а го даряваш с бащинската Си любов. Ти изпрати на света Своя Син, чрез страданието си да победи греха и смъртта, а с възкресението си ни възвърна живота и радостта. Ти изпрати в душите ни Светия Дух, за да бъдем Твои синове и наследници. Ти винаги ни обновяваш чрез тайнствата на спасението, та освободени от робството на греха, да бъдем подобни до Твоя възлюбен Син. Благодарим Ти за чудесата на Твоето милосърдие и заедно с цялата Църква Те прославяме, пеейки нова песен с думи, сърца и дела. На Теб хвала чрез Христа в Светия Дух, сега и на веки. Амин.