Serce_Maria

Непорочно сърце на Блажена Дева Мария
Събота след II неделя след Петдесятница
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ, Цар Израилев, е посред тебе.
Четене из книгата на пророк Исаия     61, 9-11
И семето им ще бъде известно между народите, и потомството им – всред племената; всички, които ги видят, ще познаят, че те са семе, от Господа благословено.
С радост ще се радвам в Господа, душата ми ще се развесели в моя Бог: защото Той ме облече в спасителна одежда, надяна ми дреха на правда, като на младоженец възложи венец и като невеста с накит накичи.  Защото – както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, – тъй Господ Бог ще прояви правда и слава пред всички народи.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66, 2-3.5.6 и 8 (О: 2а)
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето си.
За да познаят на земята твоя път, у всички народи твоето спасение. 
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Да се веселят и да се радват племената, защото ти съдиш народите справедливо,
и на земята управляваш племената.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
Да те възхвалят народите, Боже; да те възхвалят всички народи.
Да ни благослови Бог, и да се убоят от него всички земни краища. 
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови.
АЛИЛУЯ       Срв Лк 2, 19
* Алилуя. * Блажена Дева Мария, която запазваше словото Божие и го обмисляше в сърцето си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Запазваше всички тия думи в сърцето си.
Четене от светото Евангелие според Лука           2, 41-51
Всяка година родителите на Исуса ходеха в Йерусалим за празник Пасха. И когато Той стана на дванайсет години, те отидоха в Йерусалим по обичай на празника, а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Исус остана в Йерусалим и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че той върви с дружината, изминаха един ден път и го търсеха между роднини и познайници.
И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и Го търсеха.
Подир три дни го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите му. И като Го видяха, смаяха се.
И Му рече майка Му: „Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.”
Той им рече: „Защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?” Но те не разбраха казаните от Него думи.
Той тръгна с тях и дойде в Назарет, и им се покоряваше.
А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.
Това е слово Господне.