Към Христос Свещеник и Жертва

ЛИТАНИЯ КЪМ ХРИСТОС, СВЕЩЕНИК И ЖЕРТВА

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.
Отче небесни, Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни
Душе Свети, Боже, помилвай ни
Света Троице, Едини Боже, помилвай ни
Исусе, Свещеник и Жертва, помилвай ни
Исусе, Свещенико навеки по чина Мелхиседеков, помилвай ни
Исусе, Свещенико изпратен от Бога да проповядваш Благата вест на бедните, помилвай ни
Исусе, Свещенико, Който на Тайната вечеря установи вечното жертвоприношение, помилвай ни
Исусе, Свещенико вечно жив, за да ходатайстваш за нас, помилвай ни
Исусе, Свещенико, Отец Те помаза с Дух Свети и сила, помилвай ни
Исусе, Свещенико измежду човеци избран, помилвай ни
Исусе, Свещенико за човеци поставен, помилвай ни
Исусе, Свещенико на нашето вероизповедание, помилвай ни
Исусе, Свещенико удостоен с по-голяма от Моисеевата слава, помилвай ни
Исусе, Свещенико на истинската скиния, помилвай ни
Исусе, Свещенико на бъдещите блага, помилвай ни
Исусе, Свещенико свет, незлобив, непорочен, помилвай ни
Исусе, Свещенико милостив и верен, помилвай ни
Исусе, Свещенико горящ от ревност за Бога и хората, помилвай ни
Исусе, Свещенико навеки съвършен, помилвай ни
Исусе, Свещеник, Ти със Своята кръв влезе веднъж завинаги
в небето, помилвай ни
Исусе, Свещенико, Ти ни отвори нов и жив път, помилвай ни
Исусе, Свещенико, Ти ни възлюби и с Кръвта Си ни уми
от греховете, помилвай ни
Исусе, Свещенико, Ти принесе Себе Си непорочен Богу, помилвай ни
Исусе, Жертво за Бога и хората,Исусе, Жертво свята и непорочна, помилвай ни
Исусе, Жертво за грях, помилвай ни
Исусе, Жертво, носеща мир, помилвай ни
Исусе, Жертво умилостивна и хвалебна, помилвай ни
Исусе, Жертво на помирение и мир, помилвай ни
Исусе, Жертво, в която имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие, помилвай ни
Исусе, Жертво вечно жива, помилвай ни
Смили се над нас, избави ни, Господи
От лекомислено приемане на ръкоположението, избави ни, Господи
От греха на светотатството, избави ни, Господи
От дух на невъздържаност, избави ни, Господи
От нечестна печалба, избави ни, Господи
От греха на симонията, избави ни, Господи
От недобросъвестно разпореждане с благата на Църквата, избави ни, Господи
От любов към света и неговата суета, избави ни, Господи
От недостойно отслужване на Твоите свети тайни, избави ни, Господи
Чрез Твоето вечно свещенство, избави ни, Господи
Чрез Твоето свято помазание, с което Бог Отец Те направи свещеник, избави ни, Господи
Чрез Твоя свещенически дух, избави ни, Господи
Чрез служението, с което прослави на земята Твоя Отец, избави ни, Господи
Чрез кървавата жертва, с която Сам Себе Си принесе веднъж завинаги на кръста, избави ни, Господи
Чрез същата Жертва, подновявана всеки ден на олтара, избави ни, Господи
Чрез Божествената власт, която невидимо изпълняваш чрез Твоите свещеници, избави ни, Господи
Молим Те да запазиш цялото духовенство в свято благочестие, послушай ни, Господи
Молим Те да дадеш на Своя народ пастири със сърца, подобни Твоето сърце, послушай ни, Господи
Молим Те да ги изпълниш с духа на Твоето свещенство, послушай ни, Господи
Молим Те устата на свещениците да опазват знанието, послушай ни, Господи
Молим Те да изпратиш верни работници на Твоята жетва, послушай ни, Господи
Молим Те да умножиш светите разпоредници на Твоите тайни, послушай ни, Господи
Молим Те да им дадеш духа на вярна служба според Твоята воля, послушай ни, Господи
Молим Те да им дариш кротост в служението, вещина в действията и постоянство в молитвата, послушай ни, Господи
Молим Те на всякъде да разпространяват почитта към Пресветото причастие, послушай ни, Господи
Молим Те да приемеш във вечната радост всички онези, които Ти служиха вярно,
послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Исусе,Свещенико, послушай ни
Исусе,Свещенико, изслушай ни
Да се помолим:
Боже, Който освещаваш и покровителстваш Своята църква, издигни чрез Своя Дух достойни и верни разпоредници на светите тайни, та благодарение на тяхното служение и пример християнският народ, укрепван от Тебе, да върви по пътя на спасението. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.
или
Боже, Ти за Своя прослава и за спасението на човечеството установи Христа върховен и вечен Свещеник, стори народът, който Той ти придоби със Своята кръв, да черпи от участието в Евхаристичното жертвоприношение силата на Неговия кръст и възкресение. Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин