КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ

ЛИТАНИЯ КЪМ СВЕТИ ЙОСИФ

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.
Отче небесни, Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни
Душе Свети, Боже, помилвай ни
Света Троице, Едини Боже, помилвай ни

Света Марийо, Моли се за нас
Свети Йосифе, Моли се за нас
Славни сине Давидов, Моли се за нас
Светлина на Патриарсите, Моли се за нас
Женихо на Божията майка, Моли се за нас
Целомъдрени пазителю на Девицата, Моли се за нас
Хранителю на Сина Божи, Моли се за нас
Ревностни защитнико на Христа, Моли се за нас
Глава на Светото семейство, Моли се за нас
Йосифе най-справедливи, Моли се за нас
Йосифе най-целомъдрени, Моли се за нас
Йосифе най-благоразумни, Моли се за нас
Йосифе най-храбри, Моли се за нас
Йосифе най-послушни, Моли се за нас
Йосифе най-верни, Моли се за нас
Огледало на търпението, Моли се за нас
Любещ бедността, Моли се за нас
Пример на работниците, Моли се за нас
Украсо на семейния живот, Моли се за нас
Пазителю на девиците, Моли се за нас
Опора на семействата, Моли се за нас
Утешение на нещастните, Моли се за нас
Надеждо на болните, Моли се за нас
Покровителю на умиращите, Моли се за нас
Ужас за злите духове, Моли се за нас
Покровителю на Светата църква, Моли се за нас

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Постави го господар над Своя дом
И управител на всичките Си владения
Да се помолим
Боже, Който в неописуемото провидение си благоволил да избереш свети Йосиф за жених на Пресвета майка на Твоя Син, дай молим Ти се, почитайки го на земята като покровител, да заслужим неговото застъпничество в небето. Чрез Христа нашия Господ. Амин.