МОЛИТВИ В ЧЕСТ НА СВЕТЦИТЕ

МОЛИТВИ В ЧЕСТ НА СВЕТЦИТЕ
Молитва в чест на Бл. Евгени Босилков
О, блажени Евгений, заедно с теб искаме да благодарим на небесния Отец за даровете, които щедро изля в твоята душа; за твоето блестящо свидетелство на вярност към Христа и Църквата до края на мъченичеството ти. Изпроси от Небесния Отец зряла вяра, за да бъдем достойни да живеем с кръщелните си обещания; да изпитваме радостта да принадлежим на Църквата, да я обичаме и да ѝ останем верни, въпреки нашите слабости. Искаме да се ангажираме с всичките дарове, които имаме от Светия Дух, да построим „прекрасното бъдеще” на Църквата в България. Помагай ни от небето в това наше обещание. Твоето застъпничество винаги да ни помага. Амин.
Молитва в чест на блажените мъченици
Евгени, Камен, Йосафат и Павел
Всемогъщи и Вечни Отче, в Твоето благоволение и милосърдие, Ти пожела да призовеш към върховно свидетелство на любовта Твоите служители Блажените Евгени, Камен, Йосафат и Павел – мъченици за вярата, които отдадоха живота си за идването на Царството Божие и проляха кръвта си, която стана семе за нов живот. Чрез тяхното застъпничество, ние Те молим с упование, дай ни благодатта, за която днес сърдечно Те молим … с надеждата, че те скоро ще бъдат причислени към лика на Твоите светци. Амин.
Молитва в чест на светите Филипополски мъченици
Свети Филипополски мъченици, които сте били избрани от Бог да пролеете кръвта си от любов към Него и за Неговото име, застъпвайте се за нас пред Агнеца, за да устоим с постоянство във вярата и изпитанията, имайки пред очите си вашия пример. Вие по чуден начин изяснихте тайната на кръста, измолете от Бога за нас нужните ни благодати, та израствайки в добродетелите и учейки се от вашия мъченически подвиг, никога да не се отделяме от Божията любов и да достигнем венеца на светостта. Амин.
Молитва в чест на свети Петър и свети Павел
Свети Петре, ние те прославяме като Исус Христос наместник на земята и като камък, на който Господ е съградил Църквата си. Закриляй наследника си, апостолския първосвещеник и не позволявай да бъде разклатен от ветровете на безбожниците. Предпазвай Църквата си от отровата на лъжливи науки и събуди народите да слушат гласа на Църквата – стълб и крепител на истината. Пастирю на пастирите, грижи се своето стадо, за да ходи в мир по Господните пътища и да стигне сигурно до общението на избраните.
Свети Павле, ние те прославяме като избрано оръдие на Божията благодат, от гонител на Църквата Господ те е направил свой апостол и вестител на Евангелието между всички народи. Моли се за нас, за да бъдем пример за християнски живот, да запазим вярата и след завършека на земния ни път да достигнем венеца на правдата. Амин.
Молитва в чест на свети Йосиф
Изпратен от Провидението пазителю на Божието Семейство, наш велики покровителю, бди над нас, избраните потомци на Исуса Христа. Отдели от нас всяка зараза на греха и разврата. Силни застъпнико у Бога, ела ни милостиво с небесна помощ в битката със силите на тъмнината и както някога си спасил детенцето Исус от опасностите, които застрашавали неговия живот, закриляй сега цялата си Света Църква от враждебните засади на дявола и от различни проблеми. Обгърни всеки един от нас със непрекъсната закрила, та по твоя пример и с твоята помощ подкрепени, израствайки в светостта на живота да достигнем вечното щастие в небето. Амин.
Молитва в чест на Св. Архангел Михаил
Свети Архангеле Михаиле, помагай ни в битката със злото и бъди наша защита против подлите засади на злия дух. Смирено се молим, Бог да го разгроми, а Ти Вожде на ангелските легиони с Божията помощ изпрати в пъкъла сатаната и всички зли духове, които се въртят по този свят за гибел на душите ни. Амин.
Молитва в чест на св. св. Кирил и Методи
Свети братя, синове на славянска майка, покровители на европейската земя, вие които осветихте славянските народи, бъдете наши застъпници пред Божия престол. Нека сърцата ни разберат дълбочината на вашето учение, а превръщайки се в един народ, изповядващ единодушно истинската вяра, да достигнем до небесните селения. Амин.
Молитва в чест на св. Франциск от Асизи
Ти, който толкова приближи Христа до Твоята епоха, помогни ни да Го приближим до нашата; до нашето трудно и критично време. Поддържай ни! Днешните времена очакват Христос с голяма скръб, макар, че много съвременни хора не осъзнават това […] Свети Франческо от Асизи! Помогни ни да приближим Христос към Църквата и днешния свят! Ти, който си носил променливата съдба на своите съвременници, подкрепяй ни, та със сърце близко до сърцето на Спасителя, да обгърнем делата на нашите съвременници, трудните обществени, икономически, политически и културни проблеми, проблемите на съвременната цивилизация, всички страдания, напрежения, комплекси, неспокойствия! Помогни ни да преведем всичко това на прост и принасящ плод Евангеличен език! Помогни ни да разрешим тези проблеми с ключа на Евангелието, та самият Христос да може да бъде за съвременния човек Пътя, Истината и Живота.
(Св. Иван Павел II)

Молитва в чест на св. Клара от Асизи
Милостиви Боже, Ти доведе св. Клара до възлюбване на бедността, направи чрез нейното застъпничество, живеейки в бедността на духа, съгласно Христовата наука, да се наслаждаваме на Твоя облик в Царството небесно. Чрез Христа нашия Господ. Амин.
Молитва в чест на св. Антон от Падуа
О красиво цвете на чистота, превъзходен пример за бедност, истинско огледало на смирение, бляскава звезда на светост. О, славни Свети Антони от Падуа, който си имал щастието да приемеш в ръцете си Божия Син, моля ти се, да ме вземеш под твоето покровителство. Ти, който между другите дарби, които ти е дал Бог, си приел и дарбата да правиш чудеса, смили се над мене и като отнемеш от сърцето ми всяка земна любов, изпроси ми благодатта, която желая от теб. Изпроси ми още едно истинско разкаяние за греховете ми и една голяма любов към Бога и ближния, тъй че на този свят да слугувам на Бога като истински християнин, а после да дойда с тебе заедно да Го почитам, да Го прославям и да Го благославям вечно в рая.
Моли се за нас, Свети Антоне.
За да станем достойни за Христовите обещания.
Да се помолим
Всемогъщи Боже, Който отреди Свети Антон за проповедник на Твоя народ и за ходатай в телесни и душевни нужди, стори, чрез неговата помощ, следвайки християнското учение в живота, да почувстваме в изпитанията подкрепата на Твоето милосърдие. Чрез Христа нашия Господ. Амин.
Молитва в чест на св. Максимилиян Колбе
Свети Максимилияне, озарен от светлината на Светия Дух, като ревностен апостол и Рицар на Непорочната, привлече мнозина до идеала на светостта, показвайки едновременно различни начини на евангелизация за разпространяване Царството Божие по целия сват. В единство с Непорочната, изпроси ни светлина и сила да умеем да вършим добро и да привличаме всички до Христовата истина и любов, а най- вече деца и младежи.
Свети Максимилияне, наследявайки Божия Месия Исус, Който стана Жертвен Агнец като Спасител на човека, ти доброволно пожертва самия себе си за събрата затворник в концентрационния лагер, изпроси у Господа благодат за нас, та завладени от светия жар, да раздадем живота си за размножаването на мира и доброто в човешките сърца, монашеските и семейните домове, в нашето Отечество и във всеки мисиен край. Амин.
Молитва в чест на свети Пио от Пиетрелчина
Свети отче Пио, белязан със светите знаци на Нашия Спасител, Бог те избра, за да покажеш отново на нашите времена могъществото и чудесата на Божията любов. Бъди в небето наш застъпник, а когато прибягваме към твоето застъпничество при трона на Божието Милосърдие, измоли ни прошка за греховете, благодат за единство с Исус Христос в Евхаристията и радост от постоянството ни във светата Църква. Пази ни от злото, направлявай стъпките ни по пътя на мира и научи ни да живеем в истината и свободата на Божии деца. Амин.
Молитва в чест на свети Лудовик IX, крал на Франция
Свети вожде, който изпрати най-добрите си рицари начело на християнската армия, погледни нас християните, водещи битка със злото и помогни ни по-добре да служим на пресветата Църквата и на Бога. Измоли за нас омраза към греха, за да бъдем чисти като лилиите на твоя герб. Ти, който държиш на думата си, дори и спрямо неверните, погрижи се измамата никога да не ни прободе сърцето. Макар и искреността да ни струва живота, смели и неспособни да се върнем назад, не ни позволявай да лъжем, за да вървим с ентусиазъм само напред. Силни френски вожде, вдъхнови ни да пренебрегваме всяка зла човешка мисъл и дай ни способност да се разкайваме, вземайки участие във всеки поход на живота в чест на Христа. Амин.
Молитва в чест на свети Павел от Кръста
Славни Свети Павле от кръста, който при училището на разпнатия Христос, стана учител на светост и християнско съвършенство, помагай и на нас да приемем и прегърнем ежедневните кръстове на нашия живот.
Подкрепяй нашите болни, води нашите семейства, благослови нашите деца и най-вече нашите младежи, та да умеят да вървят със смелост в светлината на истинската вяра.
О Господи, чрез застъпничеството на Свети Павел от кръста и Света Богородица Прескръбна и чрез заслугите на Христа, Твоя Син, изслушай молитвата, която Ти отправяме. Амин
Молитва в чест на свети Иван Боско
Свети Иване Боско, отче и учителю на младежите, послушен на даровете на Духа и отворен за действителността на своето време, ти си за младежите, особено за бедните и беззащитните, знак на Божия любов и грижа. Бъди ни пътеводител по пътя на приятелството с Исус Христос, за да можем да открием в Неговото Евангелие смисъла на нашия живот и извора на истинско щастие. Помогни ни да отговорим на званието, което сме получили от Бога, за да бъдем всеки ден строители на единство в цялата Църква, в граденето на цивилизацията на любовта. Изпроси ни благодатта на дълготърпението в християнския ни живот и водени от Мария – Помощницата на християните, да се намерим с теб в голямото небесно семейство. Амин.
Молитва в чест на свети Винкенти от Пауло
Преславни свети Винкенти, покровителю на всички дела на милосърдието и отец на нещастните, който през живота си прие всички, търсещи твоята помощ, погледни на многото нещастия, които за съжаление ни притискат силно и ела ни на помощ. Измоли за бедните помощ, за болните – утеха, за тъжните – радост, за грешните – разкаяние, за свещениците – преданост, за Църквата и народите – мир, за всички хора – спасение. Нека да почувстваме въздействието на твоето застъпничество, та подпомогнати от молитвите ти в бедността на този живот, да можем да се съединим с теб в небето, където няма да има нито тъга, нито болка, а радост и веселие в огромното море от щастие. Амин.
Молитва в чест на свети Габриел на Скръбната Майка
Мили свети Габриеле, който си бил учащ през целия си живот, търсейки енергично крайната цел, поверявам на твоето могъщо посредничество моето учение и моята крехка младост. Ти си съумял да заемаш винаги първите места и да се посвещаващ на Бога дори сред шумните веселби. Поради това те призовавам от все сърце, изпроси ми от Исус и от Дева Мария благодатта, от която се нуждая, за да преодолея с радост и по-бързо не само изпитанията в училище, но и тези в живота и така да достигна до вечното блаженство. Амин.
Молитва в чест на cвета Фаустина Ковалска
Скъпа света Фаустино, моля те измоли ми благодатта, за която моля Бога. В моменти на съмнение прибягвам към Божието Милосърдие, така както ти често си го правила, за да не забравям кой съм и към какво ме призовава Неговото Милосърдие. Във време на страх, прибягвам към Неговото Милосърдие, за да не забравям за довериет и да се уповавам отново с радост и сигурен, че Бог подготвя за мен красива мисия. Моля те, света Фаустино, никога да не забравям, че пропастта между Моя Бог и мен е победена с моста на Неговото бащино Милосърдие. Той е винаги верен и ще ме изцери от всичко, което стои на пътя на изпълнението на Неговата света воля. Амин.
Молитва в чест на cвета Майка Тереза от Калкута
Блажена Майко Терезо от Калкута, ти позволи на жаждата Исусова на кръста да пламне живо в теб, така че се превърна в светлина на Неговата любов към другите. Измоли от Исусовото сърце благодатта, за която те моля… Научи ме да допускам Исус да проникне цялото ми естество и да се разпорежда с него, така че моя живот да сияе с Неговата светлина и любов спрямо ближните. Амин.
Молитва в чест на свети Иван Павел II
Свети Иване Павле II, свети наш застъпнико, посреднико в трудните ситуации, ти който с живота си свидетелства за голямата си любов към Бога и към хората, водейки ни по пътя на Исус и Мария, чрез любовта си и страданието си жертвайки ги за другите, всеки ден се приближаваше към светостта. Желая да те моля за застъпничество в едно намерение… Вярвайки, че чрез твоята вяра, молитва и любов, моята молба ще достигне до Бога, уповавам се на Неговото Милосърдие н на силата на твоята папска молитва. Желая чрез Исуса и Мария, следвайки твоя пример да се приближавам все повече към Бога. Амин.
Молитва в чест на свети Иван XXIII
Свети Божи пастирю, твоята простота и смирение ни води до Бога и предизвиква в човешките сърца желание за добро. Често подчертаваше красотата на семейството, събрано около трапезата, което се разделя хляба и се учи на вяра. Моли се за нас в нашите домове да живеят истински семейства. Ти пося надежда и ни научи да слушаме Бога, който сътвори човека. Помогни ни да почувстваме радостта от победата над злото с добро. Обичаше света с неговите блясъци и тъмнини и смяташе, че мира е молитва. Помогни ни да бъдем инструменти на мира на българската земя, в нашите домове, в нашето общество. Моли се за нас, за да не се ограничаваме до хули против тъмнината, но ние самите да блестим със светлината Христова винаги и навсякъде, в присъствието на Мария. Амин.