Литания в чест на Свети Франциск от Асизи

Литания в чест на Свети Франциск от Асизи
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни
Отче, небесни Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни
Душе, Свети Боже, помилвай ни
Света Троица, Единни Боже, помилвай ни
Света Марио, безкверно зачената, моли се за нас
Свети Франциск, светлина на италианската земя, моли се за нас
Свети Франциск, цвете на Божията благодат, моли се за нас
Свети Франциск, подражател на Христа, моли се за нас
Свети Франциск, желаещ мъченическа смърт, моли се за нас
Свети Франциск, наследник на Христовите рани, моли се за нас
Свети Франциск, украсен с Христовите белези, моли се за нас
Свети Франциск, надарен със силата да правиш чудеса, моли се за нас
Свети Франциск, изгарящ от любов към Бога, моли се за нас
Свети Франциск, изпълнен с любов към ближния, моли се за нас
Свети Франциск, обичащ смирението, моли се за нас
Свети Франциск, пример за покаяние, моли се за нас
Свети Франциск, любител на бедността, моли се за нас
Свети Франциск, кристал на чистотата, моли се за нас
Свети Франциск, презиращ материалните блага, моли се за нас
Свети Франциск, патриарх на бедните, моли се за нас
Свети Франциск, жив пример на евангелските добродетели, моли се за нас
Свети Франциск, основател на трите ордена, моли се за нас
Свети Франциск, предвестник на великия цар, моли се за нас
Свети Франциск, победител над сатаната, моли се за нас
Свети Франциск, стълб на Светата Църква, моли се за нас
Свети Франциск, покровител на католическата вяра, моли се за нас
Свети Франциск, провъзгласител в света на мира и доброто, моли се за нас
Свети Франциск, победител на злото в света, моли се за нас
Свети Франциск, подновител на християнските обичаи, моли се за нас
Свети Франциск, пътеводител на блуждаещите се, моли се за нас
Свети Франциск, лекар на болните души, моли се за нас
Свети Франциск, велик застъпник пред Бога, моли се за нас
Свети Франциск, свети наш Отец, моли се за нас
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
С: Mоли се за нас Свети Франциск
В: За да станем достойни за Христовите обещания
Да се помолим
Боже, Който ни показа съвършения пример за живота и светостта чрез Твоя слуга свети Франциск, молим те, дай и на нас Твоята благодат, за да можем чрез неговото застъпничество и пример непрестанно да се покайваме и да укрепваме в Твоята любов. Чрез Христа нашия Господ. Амин.