КЪМ ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

ЛИТАНИЯ КЪМ ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни. Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Христе, изслушай ни. Христе, изслушай ни.
Христе, послушай ни. Христе, послушай ни.

Отче небесни, Боже, помилвай ни
Сине, Изкупителю на света, Боже, помилвай ни
Душе Свети, Боже, помилвай ни

Света Троице, Едини Боже, помилвай ни
Сърце на Исуса, Сина на Предвечния Отец, помилвай ни
Сърце Исусово, образувано от Свети Дух в утробата на Майката-Дева, помилвай ни
Сърце Исусово, съществено съединено със Словото Божие, помилвай ни
Сърце Исусово, с безкрайно величие, помилвай ни
Сърце Исусово, свят храм Божи, помилвай ни
Сърце Исусово, обиталище на Всевишния, помилвай ни
Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна, помилвай ни
Сърце Исусово, пещ разпалена от любов, помилвай ни
Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта, помилвай ни
Сърце Исусово, пълно с доброта и любов, помилвай ни
Сърце Исусово, дълбина на всички добродетели, помилвай ни
Сърце Исусово, достойно за всяка похвала, помилвай ни
Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца, помилвай ни
Сърце Исусово, в Което са всички съкровища на мъдростта и на знанието, помилвай ни       Сърце Исусово, в Което обитава цялата пълнота на Божеството, помилвай ни
Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца, помилвай ни
Сърце Исусово, от пълнотата, на Което всички сме приели, помилвай ни
Сърце Исусово, копнеж по вечните селения, помилвай ни
Сърце Исусово, търпеливо и мнoгoмилостиво, помилвай ни
Сърце Исусово, щедро за всички, които Те призовават, помилвай ни
Сърце Исусово, извор на живот и светост, помилвай ни
Сърце Исусово, умилостивителна жертва за нашите грехове, помилвай ни
Сърце Исусово, обсипано с поругание, помилвай ни
Сърце Исусово, съкрушено заради беззаконията ни, помилвай ни
Сърце Исусово, послушно до смърт, помилвай ни
Сърце Исусово, пронизано с копие, помилвай ни
Сърце Исусово, извор на всяко утешение, помилвай ни
Сърце Исусово, живот и възкресение наше, помилвай ни
Сърце Исусово, мир и помирение наше, помилвай ни
Сърце Исусово, жертва за грешниците, помилвай ни
Сърце Исусово, спасение надяващите се на Тебе, помилвай ни
Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе, помилвай ни
Сърце Исусово, радост на всички светци, помилвай ни

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи
Исусе, кротък и смирен по сърце,
Направи сърцата ни подобни на Твоето сърце!
Да се помолим
Всемогъщи и вечни Боже, погледни Сърцето на Твоя възлюбен Син и славата и удовлетворенията, които Ти дава от името на грешниците, и умилостивен прости на онези, които молят за Твоето милосърдие. В името на същия Твой Син, Исус Христос, Който с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, Бог през всички векове на вековете. Амин.