SyrceGODZ

Петък след втора неделя след Слизането на Светия Дух
ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
Час на четивата
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. 
Химн
1 Сърце на Исус пресладко,
ковчеже, което пазиш
закона на свободата –
закон на милост и благост.
2 Сърце, о, храме пресвети,
на нов завет, сключен с Бога,
нова завесо, сменила
старата вече раздрана.
3 С любов поиска да бъдеш
пробито с копие остро,
та в раната Ти да видим
жарта, която си скрило.
4 О, знак на жертва велика
от горницата и кръста,
която с любов принесе
нашият вечен свещеник.
5 Кой ли с любов не отвръща
на любовта безгранична,
кой ли не ще пожелае
да бъде в сърцето Христово.
6 Исусе, щедро излива
сърцето Ти благодати ‒
бъди навеки прославен
с Отца и Духа Пресвети. Амин.
Псалмодия
Ант. 1. У Тебе, Господи, е изворът на живота: * от потока на Твоите сладости ни напояваш.
Псалм 35 (36)
Нечестието на беззаконника говори в сърцето ми: *
страх Божий няма пред очите му,
защото той се лъсти в очите си, *
че уж търси безаконието си, за да го намрази;
думите на устата му са неправда и лукавство; *
той не иска да се вразуми, та да върши добро;
на леглото си замисля беззаконие, *
стъпя на лош път, от зло не се гнуси.
Господи, Твоята милост е до небесата, *
Твоята истина – до облаците!
Твоята правда като планини Божии +
и Твоите съдби – велика бездна! *
Човеци и добитъци пазиш Ти, Господи!
Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! +
Синовете човешки са спокойни *
под сянката на Твоите криле:
те се насищат от тлъстината на Твоя дом *
и от потока на Твоите сладости ги напояваш;
защото у Тебе е изворът на живота: *
в Твоята светлина ние виждаме светлина.
Продължи милостта Си към тия, които Те познават, *
и правдата Си към правите по сърце;
да ме не настъпи ногата на гордостта *
и ръката на грешника да ме не изгони;
там паднаха ония, които вършат беззаконие; *
съборени са и не могат стана.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. У Тебе, Господи, е изворът на живота: * от потока на Твоите сладости ни напояваш.
Ант. 2. Викам към Тебе с тъга на сърце; * бъди ми прибежище.
Псалм 60 (61)
Послушай, Боже, моите вопли, *
чуй молитвата ми;
от край-земя викам към Тебе +
с тъга на сърце; *
възведи ме на скалата, за мен непристъпна,
защото Ти си мое прибежище, *
Ти си крепка защита против врага.
Нека живея вечно в Твоето жилище *
и да си почивам под подслона на Твоите криле,
защото Ти, Боже, чу моите обещания *
и ми даде за наследие ония, които се боят от Твоето име.
Притури още дни към дните на царя, *
годините му продължи от рода в род,
да пребъде той вечно пред Бога; *
заповядай на милостта и истината да го пазят.
И аз, изпълнявайки всекидневно моите обещания, *
ще възпявам Твоето име довека.
Ант. Викам към Тебе с тъга на сърце; / бъди ми прибежище.
Ант. 3. Всички краища земни * видяха спасението от нашия Бог.
Псалм 97 (98)
Възпейте Господу песен нова, *
защото Той чудеса извърши,
Неговата десница и Неговата света мишца *
Му доставиха победа.
Господ яви Своето спасение, *
пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост към Якова *
и верността Си към Израилевия дом.
Всички краища земни *
видяха спасението от нашия Бог.
Възклицавайте Господу, цяла земьо; *
тържествувайте, веселете се и пейте;
пейте Господу с гусли, *
с гусли и с глас псаломски;
при звука на тръби и рог *
тържествувайте пред Царя Господа.
Да шуми морето и онова, що го изпълня, *
вселената и които живеят в нея;
да ръкопляскат реките, *
да ликуват с тях планините пред лицето на Господа,
защото Той иде да съди земята, *
Той ще съди вселената праведно и народите – вярно.

Ант.
Всички краища земни / видяха спасението от нашия Бог.
В. Ще си спомням за делата на Господа.
Вс. Ще си спомням за Неговите древни чудеса.
Химн Тебе, Боже, хвалим
Молитва от утренята.