SyrceJ

Петък след втора неделя след Слизането на Светия Дух

ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

Тържество

Утреня

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Ти даряваш опрощение,
извор си на благодати
и наслада за сърцата,
в Теб са радост и надежда.

2 С упование се каем,
щедро ни изслушваш,
с Теб блажен е, който търси,
Теб в небето ще намери.

3 Твоята любов, Исусе,
за ума е сладък отдих,
без пресита го изпълва,
все отново глад разпалва.

4 О, възлюбени Исусе,
цел едничка за душата,
Ти ‒ на сълзите тъгата,
Ти ‒ копнежа на сърцето.

5 Господи, не ни напускай,
щом отново ден сияе,
нощната тъма разпръсвай
и изпълвай всичко с радост.

6 Ти, смирение и кротост,
и чудесен мир в сърцето,
доброта неизследима,
със която ни обгръщаш.

7 Сине на пречиста майка
и най-мило утешение,
в Твоето небесно царство
Ти навеки си прославен. Амин.

Псалми и песен от неделя І седмица.

1 ант. Застана Исус, издигна глас и рече: * Който е жаден, / да дойде при Мене и да пие.

Псалом 62 (63):2-9
Боже, Ти си Бог мой, Тебе търся
от ранни зори; *
за Тебе жадува душата ми,
за Тебе чезне плътта ми *
в земя пуста, изсъхнала и безводна,
за да видя Твоята сила и Твоята слава, *
както Те видях в светилището:
защото Твоята милост
е по-добра от живота. *
Устата ми ще Те възхвалят.
Тъй ще Те благославям в живота си; *
в Твое име ще дигна ръцете си.
Като с тлъстина и с дървено масло
се насища душата ми *
и с радостен глас Те възхвалят устата ми.
Кога си спомня за Тебе на леглото си, *
размислям за Тебе през нощните стражи,
защото Ти си моя помощ *
и под сянката на Твоите криле
ще се зарадвам;
към Тебе се привърза душата ми, *
Твоята десница ме поддържа.

2 ант. Дойдете при Мене * всички отрудени и обременени / и Аз ще ви успокоя.

Песен Дан. 3:57-88, 56
Всички дела Господни,

благословете Господа, *
пейте и Го прославяйте вовеки.

Ангели Господни, благословете Господа*
благословете, небеса, Господа.
Благословете Господа, всички води, +

които сте по-високо от небесата, *
благословете Господа,
всички сили Господни.

Благословете Господа, слънце и луно, *
благословете Господа, звезди небесни.
Благословете Господа,

всички дъждове и роси, *
благословете Господа, всички ветрове.

Благословете Господа, огън и жар, *
благословете Господа, студ и пек.

Благословете Господа, роса и скреж, *
благословете Господа, нощи и дни.
Благословете Господа,

светлина и тъмнина, *
благословете Господа, лед и мраз.

Благословете Господа, скреж и сняг, *
благословете Господа, мълнии и облаци.

Да благослови Господа земята, *
да пее и да Го прославя вовеки.

Благословете Господа, планини и хълмове, *
благословете Господа,
всички израстъци по земята.

Благословете Господа, извори, *
благословете Господа, моря и реки.
Благословете Господа, китове +

и всичко, що се движи във водите, *
благословете Господа,
всички птици небесни.
Благословете Господа, зверове

и всички добитъци, *
благословете Господа, синове човешки.

Благослови, Израилю, Господа, *
пей и Го прославяй вовеки.
Благословете Господа,

свещеници Господни, *
благословете Господа, раби Господни.

Благословете Господа, духове и души на праведните, *
благословете Господа, праведни и смирени по сърце.
Благословете Господа, Анание, Азарие

и Мисаиле, *
пейте и Го прославяйте вовеки.
Да благославяме Отца и Сина,

и Светия Дух, *
да пеем и да Го прославяме вовеки.
Благословен си Ти

върху твърдта небесна, *
прехвален си и прославен вовеки.
На края на тази песен не се казва Слава на Отца.

3 ант. Синко, дай си мен сърцето * и очите ти да гледат моите пътища.

Псалом 149
Пейте Господу песен нова; *
хвала Нему в събранието на светиите.
Да се весели Израил за своя Създател; *
синовете на Сиона да се радват
за своя Цар.
Да хвалят името Му с хора, *
с тимпан и гусли да Му пеят,
защото Господ благоволи
към Своя народ, *
прославя смирените със спасение.
Да тържествуват светиите в слава, *
да се радват върху леглата си.
Славословия към Бога
да бъдат в устата им, *
и двуостър меч в ръката им,
за да извършат отмъщение над народите, *
наказание над племената,
да връзват техните царе във вериги *
и техните велможи в окови железни,
да извършат на тях писания съд. *
Тая чест е за всички Негови светии.


Четене                                                    Иер. 31:33
Ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.

Респонсорий
В. Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, * понеже съм кротък и смирен по сърце.
Вс. Вземете Моето иго. В. И ще намерите покой за душите си. Вс. Понеже съм кротък. В. Слава на Отца. Вс. Вземете Моето иго.

Антифон към Песен на Захария
Поради великото милосърдие * Бог посети / и извърши избавление на Своя народ. / Алилуя.

Моления
С упование да отправим молитви към Исус, Който е кротък и смирен по сърце.
       Царю на любовта, помилвай ни.
Исусе, в Който обитава всяка пълнота на Божеството,
стори да станем участници в Божественото естество.
Исусе, в Който са всички съкровища на мъдростта и знанието,
откривай ни чрез Църквата многоразличната премъдрост Божия.
Исусе, в Който е благоволението на Отца,
направи ни неуморни слушатели на Твоето слово.
Исусе, в пълнотата на Който всички участваме,
дарявай  ни щедро благодатта и истината на Твоя Отец.
Исусе, извор на живот и святост,
дари ни святост и безупречна любов.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Всемогъщи Боже, прекланяме се пред Сърцето на Твоя възлюбен Син и прославяме великите дарове на Неговата любов, * стори от този извор на Божествена благост да черпим изобилни благодати. Чрез нашия Господ.