SyrceMD

Петък след втора неделя след Слизането на Светия Дух
ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

Молитва през деня
Ант. Един от войниците * прободе с копие ребрата на Исус, / и веднага изтече кръв и вода

Псалми от допълнителната псалмодия.
Четене                                                    Рим.5:8-9
Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.
В. Той бе изпоранен за нашите грехове.
Вс. Чрез Неговите рани ние се изцелихме.
Молитва
Боже Отче, Ти изпрати в света Твоя Син, Словото на истината, и Духа, Който осветява, за да открие на хората тайната на Божествения живот; +
стори в изповядването на истинската вяра да познаем славата на вечната Троица *
и да славим Единството на Божествените Лица в силата на Тяхното действие. Чрез нашия Господ.