SyrceN1

Петък след втора неделя след Слизането на Светия Дух
ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
Тържество
І ВЕЧЕРНЯ
Химн
1 Всевишен Творец на всичко,
Спасителю наш, Исусе,
Светлина от Светлината,
Бог истинен си от Бога.
2  От любовта Си воден,
яви се във тленно тяло,
така, о, нови Адаме,
греха на стария вземаш.
3 Създал от любов небето,
земята и дълбините,
с любов ръзвързваш греха ни,
прощаваш вината древна.
4 В сърцето Ти блика вечно
любов като мощен извор,
оттам спасителна сила
народите нека черпят.
5 Сърце, ранено със копие,
понесло жестока рана,
на кръв и вода в струите
очиства от греховете.
6 Господи, Който в Сърцето
явяваш безмерна милост,
на Теб, с Отец и Дух Свети
поклон и слава навеки. Амин.
Псалмодия
1 ант. Господ ни възлюби с предвечна любов, * а издигнат от земята, / милостиво ни привлече към Своето сърце.
Псалм 112 (113)
Хвалете, раби Господни, *
хвалете името Господне.
Да бъде благословено името Господне *
отсега и довека.
От изгрев-слънце до запад *
да бъде прославяно името Господне.
Висок над всички народи е Господ; *
Неговата слава е над небесата.
Кой е като Господа, Бога наш, Който живее във висините, *
наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята;
из праха издига бедния *
и от калта въздига сиромаха,
за да го постави с князете, *
с князете на народа му;
неплодната настанява вкъщи като майка, *
радваща се за децата!
Ант. Господ ни възлюби с предвечна любов, / а издигнат от земята, / милостиво ни привлече към Своето сърце.
2 ант. Поучете се от Мене, * понеже съм кротък и смирен по сърце, / и ще намерите покой за душите си.
Псалм 145 (146)
Душо моя, хвали Господа! +
Ще възхвалям Господа, доде съм жив; *
ще пея на моя Бог, докле съществувам.
Не се надявайте на князе, *
на син човешки, от когото няма спасение.
Излиза духът му и той се връща в земята си: *
в оня ден изчезват всички негови помисли.
Блажен, комуто е помощник Бог Яковов *
и чиято надежда е у Господа, неговия Бог.
Който сътвори небето и земята, *
морето и всичко, що е в тях,
Който вечно пази вярност, *
върши съд над обидени,
дава хляб на гладни. *
Господ отпуща затворници,
Господ отваря очите на слепи, +
Господ изправя прегърбени, *
Господ обича праведни.
Господ пази пришълците, +
поддържа сираче и вдовица, *
а пътя на нечестивците проваля.
Господ ще царува вечно; *
твоят Бог, Сионе, е в род и род.
Ант. Поучете се от Мене, / понеже съм кротък и смирен по сърце, / и ще намерите покой за душите си.
3 ант. Аз съм добрият пастир: * паса Моите овци / и полагам душата си за тях.
Песен                                                                                                         Откр. 4:11; 5:9, 10, 12
Достоен си, Господи, *
да приемеш славата, честта и силата,
защото Ти си сътворил всичко *
и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.
Достоен си да вземеш книгата *
и да снемеш печатите й,
защото Ти бе заклан +
и със Своята кръв ни изкупи за Бога *
от всяко коляно и език, народ и племе,
и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; *
и ще царуваме на земята.
Достоен е закланият Агнец +
да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, *
честта, славата и благословението.
Ант. Аз съм добрият пастир: / паса Моите овци / и полагам душата си за тях.
Четене                                                    Еф. 5:25б-27
Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си славна църква, която няма петно или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна.
Респонсорий
В. Христос ни възлюби * и ни уми от нашите грехове чрез Своята кръв. Вс. Христос. В. Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници. Вс. И ни уми. В. Слава на Отца. Вс. Христос.
Антифон към Песен на Мария Огън дойдох да туря на земята * и колко бих желал да беше вече пламнал!
Моления
Да отправим нашите молитви към Исус, Който е извор и дарител на духовен мир. Да Го призовем:
Царю на любовта, помилвай ни.
Исусе, от Твоето сърце, прободено с копие, изтекоха кръв и вода, които дадоха живот на Църквата, Твоята невеста,
освещавай Църквата и я пази от грях.
Исусе, жив храм на Бога, разрушен от хората, но съграден отново от Отца,
направи Своята Църква обиталище на Всевишния.
Исусе, Цар и средоточие на всички сърца, Ти ни възлюби с вечна любов и ни привличаш към Себе Си,
обнови завета, сключен с всички хора.
Исусе, мир и помирение наше, Ти чрез Своя кръст помири всички хора и унищожи враждата,
дай ни достъп при Отца.
Исусе, живот и възкресение наше, Ти успокояваш всички отрудени и даваш вътрешен мир,
привлечи към Себе Си всички грешници.
Исусе, поради безкрайната Си любов Ти стана послушен до смърт, и то смърт кръстна,
дари славата на възкресението на всички, които заспаха помирени с Тебе.
Отче наш.
Молитва
Всемогъщи Боже, прекланяме се пред Сърцето на Твоя възлюбен Син и прославяме великите дарове на Неговата любов, * стори от този извор на Божествена благост да черпим изобилни благодати. Чрез нашия Господ.