SyrceN2

Петък след втора неделя след Слизането на Светия Дух
ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

Тържество

ІІ ВЕЧЕРНЯ

Химн
1 Всевишен Творец на всичко,
Спасителю наш, Исусе,
Светлина от Светлината,
Бог истинен си от Бога.
2 От любовта Си воден,
яви се във тленно тяло,
така, о, нови Адаме,
греха на стария вземаш.
3 Създал от любов небето,
земята и дълбините,
с любов ръзвързваш греха ни,
прощаваш вината древна.
4 В сърцето Ти блика вечно
любов като мощен извор,
оттам спасителна сила
народите нека черпят.
5 Сърце, ранено със копие,
понесло жестока рана,
на кръв и вода в струите
очиства от греховете.
6 Господи, Който в Сърцето
явяваш безмерна милост,
на Теб, с Отец и Дух Свети
поклон и слава навеки. Амин.

Псалмодия

1 ант. Господи, чрез Своята кротост * владей в сърцата на враговете Си.
Псалм 109 (110):1-5, 7
Рече Господ Господу моему: *
Седи от дясната Ми страна,
докле туря Твоите врагове *
подножие на нозете Ти.
Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *
владей между враговете Си.
В деня на Твоята сила +
народът Ти е готов със свето благолепие; *
из утроба преди денница Те родих.
Кле се Господ и няма да се разкае: *
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
Господ е Тебе отдясно, *
Той в деня на гнева Си ще порази царете;
По пътя из поток ще пие *
и затова ще дигне високо глава.
Ант. Господи, чрез Своята кротост / владей в сърцата на враговете Си.
2 ант. Милостив и щедър е Господ, * даде храна на Своите верни.
Псалм 110 (111)
Ще Те славя, Господи, от все сърце *
в съвета на праведните и в събранието.
Велики са делата на Господа, *
многожелани за всички, които ги обичат.
Неговото дело е слава и красота *
и Неговата правда пребъдва вечно.
Паметни направи Той Своите чудеса; *
милостив и щедър е Господ.
Храна дава на ония, които Му се боят; *
вечно помни Своя завет.
Силата на делата Си яви на Своя народ, *
за да му даде езичниците за наследие.
Делата на ръцете Му са истина и съд; *
всички Негови заповеди са верни,
твърди отвека довека, *
основани върху истина и правота.
Той прати избавление на Своя народ; *
установи навеки Своя завет.
Свето и страшно е Неговото име! *
Начало на мъдростта е страхът Господен;
здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. *
Неговата хвала ще пребъдва вечно.
Ант. Милостив и щедър е Господ, / даде храна на Своите верни.
3 ант. Ето Агнецът Божи, * Който отнема греховете на света.
Песен Фил. 2:6-11
Исус, Който, бидейки в образ Божий, +
не счете за похищение *
да бъде равен на Бога;
но понизи Себе Си, *
като прие образ на раб
и се уподоби на човеци; *
и по вид се оказа като човек,
смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *
и то смърт кръстна.
Затова и Бог Го високо въздигна *
и Му даде име, което е по-горе от всяко име,
та в името на Исуса да преклони колене *
всичко небесно, земно и подземно
и всеки език да изповяда, *
че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Ант. Ето Агнецът Божи, / Който отнема греховете на света.
Четене Еф. 2:4-7
Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени), и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Исуса.
Респонсорий
В. Христос ни възлюби * и ни уми от нашите грехове чрез Своята кръв. Вс. Христос. В. Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници. Вс. И ни уми. В. Слава на Отца. Вс. Христос.
Антифон към Песен на Мария Господ Христос ни приюти * в Своето сърце, / като си спомни милостта. / Алилуя.
Моления
Да отправим нашите молитви към Исус, Който е извор и дарител на духовен мир. Да Го призовем:
Царю на любовта, помилвай ни.
Исусе, от Твоето сърце, прободено с копие, изтекоха кръв и вода, които дадоха живот на Църквата, Твоята невеста,
освещавай Църквата и я пази от грях.
Исусе, жив храм на Бога, разрушен от хората, но съграден отново от Отца,
направи Своята Църква обиталище на Всевишния.
Исусе, Цар и средоточие на всички сърца, Ти ни възлюби с вечна любов и ни привличаш към Себе Си,
обнови завета, сключен с всички хора.
Исусе, мир и помирение наше, Ти чрез Своя кръст помири всички хора и унищожи враждата,
дай ни достъп при Отца.
Исусе, живот и възкресение наше, Ти успокояваш всички отрудени и даваш вътрешен мир,
привлечи към Себе Си всички грешници.
Исусе, поради безкрайната Си любов Ти стана послушен до смърт, и то смърт кръстна,
дари славата на възкресението на всички, които заспаха помирени с Тебе.
Отче наш.
Молитва
Всемогъщи Боже, прекланяме се пред Сърцето на Твоя възлюбен Син и прославяме великите дарове на Неговата любов, * стори от този извор на Божествена благост да черпим изобилни благодати. Чрез нашия Господ.