Tialoto_Hristovo_C

ПРЕСВЕТОТО ТЯЛО И КРЪВ НА ХРИСТА
Тържество
Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Принесе хляб и вино.
Четене из книгата Битие     14, 18-20
В онези дни:
Мелхиседек – цар салимски – изнесе хляб и вино – той бе свещеник на Бога Всевишен, благослови Авраама и рече: „Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята, и благословен да бъде и Бог Всевишний, който предаде в твоите ръце враговете ти.” И даде му Авраам десетата част от всичко.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 109, 1.2.3.4 (О: 4вс)
Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.
Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете Ти.” 
Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.
Жезълът на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си. 
Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.
В деня на твоята сила народът ти е готов със свето благолепие; из утроба преди денница като роса е твоето рождение. 
Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.
Кле се Господ и няма да се разкае: „Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.” 
Ти си свещеник на веки по чина на Мелхиседек.
ВТОРО ЧЕТИВО
Колчем ядете и пиете,
ще възвестявате смъртта на Господа.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни     11, 23-26
Братя:
Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.” Взе също и чашата подир вечеря и каза: „Тая чаша е Новият завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен.”
Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 6, 51-52
* Алилуя. *  Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ; който яде от този хляб, ще живее во веки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всички ядоха и се наситиха.
Четене от светото Евангелие от Лука        9, 11-17
В онова време:
Исус говореше на народа за царството Божие и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление. А денят начена да преваля. И като се приближиха до Него дванайсетте, рекоха Му: „Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да намерят храна; понеже тук сме на пусто място.” Но Той им рече: „Дайте им вие да ядат.” Те рекоха: „Ние нямаме повече от пет хляба и две риби, освен ако отидем да купим храна за всички тия човеци.”
Защото те бяха около пет хиляди души. Но Той рече на учениците Си: „Турете ги да насядат на редици по петдесет.” И сториха тъй, и ги туриха всички да насядат.
А Той, като взе петте хляба и двете риби и погледна към небето, благослови ги, разчупи и даде на учениците да сложат на народа. И ядоха и се наситиха всички. И дигнаха останалите къшеи – дванадесет коша.
Това е слово Господне.