Troica_a

Пресвета Троица
Тържество
Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ, Господ, Бог,
човеколюбив и милосърден.
Четене из книгата Изход 34, 4в-6.8-9
В онези дни:
Мойсей стана сутринта рано и възлезе на Синай планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи.
И слезе Господ в облак и се спря там близо до него и провъзгласи името на Йехова. И премина Господ пред лицето му и изви­ка: „Господ, Господ Бог, човеколюбив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и истинен.”
Мойсей веднага падна на земята, поклони се и каза: „Аз съм придобил благоволение в очите Ти, Господи, нека дойде Господ между нас (понеже този народ е твърдоглав) и прости беззаконията ни и гре­ховете, и направи нас Твое наследие.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 3, 52.53.54.55.56
Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, и благословено е името на Твоята слава, име свето. O
И прехвално и прославено во веки. Благословен си Ти, Господи, в светия храм на Твоята слава. O
И прехвален си и прославен на веки. Благословен си на престола на Твоето царство. O
И прехвален си и прославен на веки. Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. O И прехвален си и прославен на веки.
Благословен си Ти върху твърдта небесна. O И прехвален си и просла­вен на веки.
ВТОРО ЧЕТИВО
Благодатта на Исуса Христа,
любовта на Бога и общението на Свети Дух.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостолдо коринтяни 13, 11-13
Братя:
Радвайте се, бъдете съвършени, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир, и Бог на любовта и на мира да бъде с вас. Поздравяват се един друг със свето целуване. Поздравяват ви всички светии.
Благодатта на Господа наш Исуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ Откр 1, 8
* Алилуя. * Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, на Бога, който е, и който е бил, и който иде. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бог изпрати Своя Син,
за да се спаси светът чрез Него.
Четене от светото Евангелие според Иван 3, 16-18
В онова време: Исус каза на Никодим:
„Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Син Божи.
Това е слово Господне.