Troica_c

Пресвета Троица – Тържество
Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Преди да бъде създадена земята,
Мъдростта бе вече зачената.
Четене из книгата Притчи 8, 22-31
Това говори Мъдростта Божия:
„Господ ме имаше начало на Своя път, преди Своите създания, открай време. От века съм помазана, отначало, преди да бъде създадена земята.
Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори, изобилни с вода. Аз съм се родила, преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато Господ не беше сътворил ни земята, ни поля, нито първите прашинки на вселената.
Когато Той приготвяше небесата, Аз бях там. Когато прокарваше кръговата черта на лицето на бездната; когато утвърдяваше облаците горе, когато укрепваше изворите на бездната, когато даваше закон на морето, за да не преминат водите неговите граници, когато полагаше основите на земята, аз бях при Него художница и бях радост всеки ден, веселейки се пред лицето Му през всичко време, веселейки се на земния негов кръг, и радостта ми беше със синовете човешки.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 8, 4-5.6-7.8-9. (О: 2а)
Господи, Господи наш. Колко е величествено Твоето име по цяла земя.
Кога гледам Твоите небеса – дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил;
„Що е човек, та го помниш? И син човешки, та го спохождаш?”
Господи, Господи наш. Колко е величествено Твоето име по цяла земя. Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал;
поставил си го владетел на делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му.
Господи, Господи наш. Колко е величествено Твоето име по цяла земя.
Овци и волове всички, а също и зверовете полски.
Птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища,
Господи, Господи наш. Колко е величествено Твоето име по цяла земя.
ВТОРО ЧЕТИВО
Към Бога чрез Христа в любовта,
която се е изляла чрез Свети Дух.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни 5, 2—5
Братя:
И тъй, оправдани с вяра, имаме мир в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благо­дат, в която стоим, и се хвалим с надежда за слава Божия. Не само това, но се хвалим и със скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение, търпението – опитност, опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения на нас Свети Дух.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ Откр. 1, 8
* Алилуя. * Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, на Бога, който е, който е бил и който иде. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всичко, каквото има Отец, е Мое;
Духът ще вземе от Моето и ще ви извести.
Четене от светото Евангелие според Иван 16, 12-15
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; за­щото от Себе си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взе­ме и ще ви възвести. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще вземе и ще ви възвести.”
Това е слово Господне.