TrojcaGODZ

Неделя след Петдесятница
ПРЕСВЕТА ТРОИЦА
Тържество
Час на четивата

Боже, побързай. Слава на Отца. Както беше в началото. Алилуя.
Горните стихове не се казват, ако този час се предшества от възванието.
Химн
1 Боже Всевишен и Господ Единствен,
Отче и Сине, и пламенен Душе,
Теб изповядват в неразделна Троица
Твоите верни.
2 В Твоята същност ще вникне ли някой?
Тези, които в небето Те славят,
даряваш с радост, защото им даваш
Тебе да гледат.
3 Ти, сътворил шир небесна и земна,
В предвечен блясък властваш над всичко
със любовта на Духа Си Пресвети
съгрей сърцата.
4 Ведно със всички светци във небето
с песни Те славим, велики наш Боже,
жадуваме, мир и блаженство дай ни
в Своето царство. Амин.
Псалмодия
Ант. 1. Бъди с нас Едини и Всемогъщи Боже, * Отче, Сине и Свети Душе.
Псалм 8
Господи, Боже наш! +
Колко е величествено Твоето име по цяла земя! *
Твоята слава се простира по-горе от небесата.
Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, +
за да засрамиш Твоите врагове, *
та да направиш да млъкне враг и мъстител.
Кога гледам Твоите небеса – дело на Твоите пръсти, *
месечината и звездите, които си поставил,
казвам си: Що е човек, та го помниш, *
и син човечески, та го спохождаш?
Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: *
със слава и чест си го увенчал;
поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; *
всичко си покорил под нозете му:
овци и волове всички, *
а също и зверовете полски,
птици небесни и риби морски, *
всичко, що преминава морските пътища.
Господи, Боже наш, *
колко е величествено Твоето име по цяла земя!
Ант. Бъди с нас Едини и Всемогъщи Боже, / Отче, Сине и Свети Душе.
Ант. 2. Отец е любовта, Синът е благодатта,* връзката е Дух Свети / о, блажена Троице.

Псалм 32 (33)
Радвайте се, праведници, в Господа: *
на праведници прилича да славословят.
Славете Господа с гусли, *
пейте Му с десетострунен псалтир;
пейте Му нова песен; *
пейте Му стройно, с възклицание,
защото словото на Господа е право *
и всичките Му дела са верни.
Той обича правда и съд; *
с милост Господня е пълна земята.
Чрез словото на Господа са сътворени небесата *
и чрез духа на устата Му – цялото им воинство.
Той събра като на купища морските води; *
бездните тури в клетове.
Нека се бои от Господа цяла земя; *
да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,
защото Той рече – и всичко стана; *
Той заповяда – и всичко се яви.
Господ разрушава кроежите на езичниците, *
унищожава заговорите на народите, унищожава кроежите на князете.
А решението на Господа пребъдва навеки; *
мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.
Ант. Отец е любовта, Синът е благодатта, / връзката е Дух Свети / о, блажена Троице.
Ант. 3. Отец е изворът на истината, * Синът е истината, / Духът води към истината, / о, блажена Троице.
II
Блажен оня народ, на когото Господ е Бог, *
и племето, което Си е Той избрал за наследие!
От небесата гледа Господ, *
вижда всички синове човешки;
от престола, на който седи, *
гледа на всички, които живеят по земята:
на всички тях Той е създал сърцата *
и вниква във всички техни дела.
Не се спасява цар с много войска; *
голямата сила не ще защити исполина.
Ненадежден е конят за спасяване, *
с голямата си сила не ще избави.
Ето, окото на Господа е над ония, *
които Му се боят и които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт *
и във време на глад ще ги прехрани.
Нашата душа се уповава на Господа: *
Той е наша помощ и наша защита;
за Него се весели сърцето ни, *
защото на Неговото свето име се уповаваме.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, *
според както Ти се уповаваме.
Ант. Отец е изворът на истината, / Синът е истината, / Духът води към истината, / о, блажена Троице.
В. Чрез словото на Господа са сътворени небесата.
Вс. И чрез духа на устата Му – цялото им воинство.
Химн Тебе, Боже, хвалим
Молитва от утренята.